SLEČNOU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Slečnou in der Deutsch

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.2296

Beispiele für die Verwendung Slečnou in einem Satz und ihre Übersetzungen

Miss ( slečno , slečna , paní )
Koulí to se slečnou frostovou panem chadwickem.
Er scheint mit Miss Frost und Mr. Chadwick zu verkehren.
Byla to past natražená slečnou ridleyovou aby mě chytila.
War es eine Falle von Miss Ridley, um mich zu ertappen?
Ms
Se slečnou mathisonovou jsme telefonovali.
Und Ms. Mathison, wir haben telefoniert.
Měl jste se slečnou cooperovou v roce 2001 poměr.
Hatten Sie mit Ms. Cooper 2001 eine Affäre?
Fräulein ( slečno , slečna , paní )
Setkání se slečnou te george její reakce na mou vizi.
Die Begegnung mit Fräulein te George bescherte mir schlaflose Nächte.
Musím se slečnou florence za každou cenu ještě jednou mluvit.
Ich muß Fräulein Florence um jeden Preis noch einmal sprechen!
Frau ( žena , paní , manželka )
Asa se vídal se slečnou.
Asa traf sich mit dieser Frau,
Jak to šlo se slečnou salanderovou.
Wie lief es mit Frau Salander?
Andere satzbeispiele
Vy se dobře znáte se slečnou vidalovou.
Sie kennen Miss Vidal recht gut.
Musím mluvit se slečnou campbellovou o samotě.
Ich muss mit Ms. Campbell unter vier Augen sprechen.
Vy se slečnou parkerovou pracujete je to tak.
Sie arbeiten mit Miss Parker zusammen, nicht wahr?
Spojte mě se slečnou wolfovou v clarkson apartments.
Geben Sie mir Miss Wolf, wohnhaft Clarkson Apartments.
Můžeme se spojit se slečnou jenny.
Können wir Ms. Jenny kontaktieren?
To by nebylo vhodné před slečnou julií.
Es wäre nicht recht... vor Fräulein Julie.
Buď se oženíte s bohatou slečnou nebo si najdete práci!
Heiraten Sie eine reiche Dame oder besorgen Sie sich einen Job!
Mohu mluvit se slečnou betty schaeferovou.
Kann ich mit Miss Betty Schaefer sprechen?
Kdokoliv měl se slečnou riverou poměr nebyl nikdy zadržen.
Wer auch immer mit Ms. Rivera in Beziehung stand, wurde nie verhaftet.
Pamatuju si jak jsem tenkrát byla v obchodě se slečnou millie.
Ich weiß noch, wie ich mit Fräulein Millie einkaufen musste.
Pořád se slečnou serenou nemluvíte.
Miss Serena und Sie reden immer noch nicht?
S morálně nevázanou slečnou maggie mcgarry která se ráda baví.
Dem spaßliebenden und moralisch anstößlichen Fräulein Maggie McGarry.
Musíte se slečnou jacobsovou okamžitě odejít.
Sie und Ms. Jacobs müssen dort sofort raus.
Nacvičuje si svědectví se slečnou weymouthovou.
Er übt seine Zeugenaussage mit Ms. Weymouth.
Běžící voda mi říkala že jste pohádal se slečnou lily.
Fließendes Wasser erzählte mir von dem Streit mit Fräulein Lily.
Souhlasím se slečnou mars.
Ich pflichte Miss Mars bei.
Viděla jsem o co tam šlo mezi tebou slečnou lícní kosti.
Ich hab' gesehen, was da drin vorging, zwischen dir und Fräulein Wangenknochen.
Všichni jděte se slečnou garciovou.
Ihr geht alle mit Ms. Garcia.
Nepřišel jsem za slečnou brownovou.
Ich wollte nicht zu Miss Brown.
Jaký přesně vztah máte se slečnou stackhouseovou.
Wie genau ist Ihre Beziehung mit Miss Stackhouse?
Obdivujete se slečnou traubová.
Bewundern Sie sich selbst, Ms. Traub?
Slečna carrie orserová za slečnou stevensovou.
Eine Ms. Carrie Orser für Ms. Stevens.

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.2296

"Slečnou" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr