SNÍŽENÍ POČTU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Snížení Počtu in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.1326

verringerung der zahl (18) verringerung der anzahl (21) verringerung (10) die verringerung der anzahl (8) der zahl der zahl (4) reduzierung der anzahl (5) reduzierung der zahl (8) verminderte anzahl (6) rückgang der zahl (6) abnahme der anzahl (4) verminderung der anzahl (4) rückgang der anzahl (4) verminderte zahl (3)

Beispiele für die Verwendung Snížení Počtu in einem Satz und ihre Übersetzungen

Verringerung ( snížení , snižování , omezení )
Snížení počtu bílých krvinek granulocytopenie.
Verringerung der weißen Blutzellen Granulozytopenie.
Snížení počtu červených krvinek anémie.
Verringerung der roten Blutkörperchen Anämie.
Die verringerung der anzahl
Hlavním měřítkem účinnosti bylo snížení počtu relapsů.
Das Hauptwirksamkeitsmaß war die Verringerung der Anzahl der Schübe.
Nebyl dosažen ale snížení počtu úmrtí bylo zásadní.
Es wurde nicht erreicht, aber die Verringerung der Anzahl der Todesopfer war erheblich.
Abnahme der anzahl
Významné snížení počtu červených krvinek anémie.
Eine deutliche Abnahme der Anzahl Ihrer roten Blutkörperchen(Anämie);
Mírné snížení počtu červených krvinek.
Geringfügige Abnahme der Anzahl roter Blutkörperchen.
Verringerte zahl von
Snížení počtu krvinek včetně bílých krvinek které pomáhají bojovat proti infekcím krevních.
Verringerte Zahl von Blutzellen, einschließlich weißer Blutzellen, welche zur Bekämpfung von.
Snížení počtu krevních buněk které zahrnují bílé krvinky může být spojeno s horečkou.
Verringerte Zahl von Blutzellen, einschließlich weißer Blutzellen die bei Fieber gebildet.
Die verringerung von
Zkušenosti ukazují že neexistuje jediné řešení pro snížení počtu zácp.
Die Erfahrungen zeigen, dass es keine Patentlösung für die Verringerung von Staus gibt.
Přípravek forsteo byl ve snížení počtu případů zlomenin obratlů účinnější než placebo.
Forsteo war bei der Verringerung von Wirbelfrakturen wirksamer als Placebo.
Andere satzbeispiele
Lineární snížení počtu produktů by bylo nesmyslné.
Eine lineare Verringerung der Zahl der Mittel wäre irrsinnig.
Snížení počtu bílých krvinek což může zvýšit riziko infekcí.
Reduzierung der Anzahl der weißen Blutkörperchen, wodurch sich Ihr Risiko für Infektionen.
Snížení počtu červených krvinek na základě rozsáhlého poškození těchto krvinek hemolytická.
Verringerung der roten Blutkörperchen wegen ausgedehnter Zerstörung dieser Zellen.
Snížení počtu červených krvinek které může způsobit bledost pokožky slabost nebo dušnost.
Verminderte Anzahl roter Blutkörperchen, die zu Blässe und Schwächegefühl oder.
Hlavním měřítkem účinnosti bylo snížení počtu relapsů.
Der Hauptindikator für die Wirksamkeit war die Verringerung der Anzahl der Schübe.
Snížení počtu červených krvinek což může způsobit bledost kůže slabost nebo dušnost.
Verminderung der Anzahl der roten Blutkörperchen, was Ihre Haut blass machen kann und.
Snížení počtu bílých krvinek;
Rückgang der Anzahl der weißen Blutkörperchen.
Toto snížení počtu krvinek je obvykle krátkodobé.
Die Verminderung der Anzahl der Blutkörperchen ist üblicherweise vorübergehend.
Ucelená hygienická kampaň ke snížení počtu oblastí „ volného kálení “.
Umfassendes Sanitärprogramm zur Verringerung der zahl „offener Defäkationsstellen“.
Ii minimálního procenta snížení počtu epizootologických jednotek které zůstávají pozitivní;
Ii des Mindestprozentsatzes der Verringerung der Zahl epidemiologischer Einheiten, die weiterhin positiv bleiben;
Velmi vzácně může agopton způsobit snížení počtu bílých krvinek snížení odolnosti proti.
Agopton kann sehr selten zu einer Verringerung der Anzahl der weißen Blutkörperchen führen.
Všechna opatření směřují k jedinému cíli snížení počtu plavidel.
Sämtliche Schritte weisen in eine Richtung, und zwar in Richtung einer Reduzierung der Anzahl der Schiffe.
Celosvětově došlo ke skokovému snížení počtu mrtvých ve válkách mezi státy.
Weltweit gab es eine steile Abnahme von Toten in zwischenstaatlichen Kriegen.
Znovu opakuji že ocenění za největší snížení počtu žádostí o azyl patří francii.
Der Preis für die stärkste Reduzierung bei der Anzahl der Asylanträge geht wieder einmal an Frankreich.
Inovelon způsoboval snížení počtu závažnosti záchvatů.
Inovelon bewirkte eine Verringerung in Anzahl und Schweregrad der Anfälle.
Snížení počtu krevních buněk které napomáhají srážení krve.
Abnahme der Zellen im Blut, die helfen, dass Ihr Blut gerinnt.
Snížení počtu lymfocytů.
Reduzierter Prozentsatz an Lymphozyten.
To by mohlo mít za následek značné snížení počtu zaměstnanců.
Dies könnte zu einem starken Abbau der Zahl seiner Beschäftigten führen.
Tabáková daň ke snížení počtu onemocnění srdce rakoviny.
Tabaksteuern zur Verringerung von Herzerkrankungen und Krebs.
Snížení počtu červených krvinek hemolytická anemie; nebezpečný pokles typu bílých krvinek.
Verringerte Anzahl bestimmter roter Blutkörperchen(hämolytische Anämie); gefährliche.

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.1326

Siehe auch


snížení počtu úmrtí
rückgang an kältebedingten todesfällen zahl der zahl der verkehrstoten der drogenbedingten todesfälle der rückgang der zahl der todesopfer die verringerung der anzahl der todesopfer
snížení počtu zaměstnanců
verringerte sich die beschäftigtenzahl einer reduzierung der arbeitskräfte zu dem personalumbau personalabbau angestellte personal zu reduzieren
snížení počtu krevních destiček
verminderte thrombozytenzahlen reduktion der blutplättchen verminderung der anzahl der blutplättchen abnahme der thrombozytenzahl verminderung der plättchenzahl
snížení nákladů
kostensenkung verringerung der kosten senkung der kosten reduzierung der kosten
významné snížení
signifikante senkung signifikanten abnahme eine signifikante verminderung eine signifikante reduktion
velkého počtu
großen anzahl großen zahl
omezeného počtu
begrenzten anzahl begrenzten zahl von

"Snížení počtu" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr