SNOUBENKA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Snoubenka in der Deutsch

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.0669

Beispiele für die Verwendung Snoubenka in einem Satz und ihre Übersetzungen

Verlobte ( snoubenka , snoubenec , zasnoubena s )
To je moje snoubenka paní knightová.
Das ist meine Verlobte, Mrs. Knight.
Kdyby byla chelsea tvoje snoubenka měl bys větší problém.
Wenn Chelsea deine Verlobte wäre hättest du größere Probleme.
Verlobten ( snoubence , snoubenci , snoubencem )
Vaše snoubenka je v pořádku.
Ihrer Verlobten geht es gut.
Víš ty vůbec jak se jmenuje moje snoubenka.
Kennst du überhaupt den Nachnamen von meiner verlobten?
Andere satzbeispiele
Tvoje snoubenka je bulimička.
Deine Verlobte ist Bulimikerin.
Jsi něčí snoubenka já to musím respektovat.
Du bist mit jemandem verlobt und das muss ich respektieren.
Takahashiho snoubenka je číňanka.
Takahashis Verlobte ist Chinesin.
Je to má snoubenka.
Wir sind verlobt.
Jo snoubenka mu k tomu trochu pomohla.
Ja, er hatte etwas Hilfe von seiner Verlobten.
Moje snoubenka je mrtvá.
Der Tod meiner Verlobten.
Jeho snoubenka na něj čeká v new jersey.
Seine Verlobte wartet in New Jersey auf ihn.
Rok bude tvá snoubenka. to je toho.
Dann seid ihr eben ein Jahr verlobt.
Tady ten obraz zkázy policie tvoje matka snoubenka.
Vor deiner Mutter, der Polizei, deiner verlobten.
Byla to bratrova snoubenka.
Sie war mit meinem Bruder verlobt.
Hermane vaše snoubenka je nejlepší kuchařka na jižní floridě.
Herman. Ihre Verlobte ist die beste Köchin in South Florida.
Jeho mladší bratr jeho snoubenka byli mezi zraněnými.
Sein jüngerer Bruder, der Bruder seiner Verlobten sind unter den Verletzten.
Nevěděl jsem že je to vaše snoubenka.
Ich wusste nicht, dass sie ihre Verlobte ist.
Toto je harry berman jeho snoubenka judith brownsová.
Das ist Harry Berman mit seiner Verlobten Judith Browns.
Ty jsi jeho snoubenka.
Sie sind seine Verlobte.
Ne matahachiho snoubenka.
Nein, Matahachis Verlobte.
Tvá snoubenka.
Deine Verlobte.
Je to moje snoubenka pane.
Sie ist meine Verlobte, Sir.
Rachel byla jeho snoubenka.
Rachel war seine Verlobte.
Jsem jeho snoubenka.
Ich bin seine Verlobte.
Navíc je jeho snoubenka.
Außerdem, sie ist seine Verlobte.
Vaše snoubenka.
Deine Verlobte.
Jsem tvá snoubenka.
Deine Verlobte.
Nedivím se že tě tvoje snoubenka opustila.
Kein Wunder, dass deine Verlobte dich verlassen hat.
Paní draperová paní carsonová tohle je tara montagueová moje snoubenka.
Mrs. Draper, Mrs. Carson, dies ist Tara Montague, meine Verlobte.
Tohle je emily moje snoubenka.
Das ist Emily. Meine Verlobte.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.0669

"Snoubenka" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr