SOLIDNÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Solidní in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.1121

Beispiele für die Verwendung Solidní in einem Satz und ihre Übersetzungen

Solide ( pevný , solidní , zdravé )
Solidní. spolehlivý.
Solide und zuverlässig.
Výsledky účinnosti solidní nádory jiné než nádory prsů prostaty.
Ergebnisse zur Wirksamkeit solide Tumoren außer Mammakarzinom und Prostatakarzinom.
Potřebujeme solidní důkaz který ho spojí s místem činu.
Wir brauchen handfeste Beweise um ihn am Tatort zu platzieren.
Dej mi solidní důkaz udělám.
Dafür brauche ich handfeste Beweise.
Gut
Mám docela solidní představu jak vypadá tvůj účet.
Ich kann mir schon ziemlich gut vorstellen, wie dein Bankkonto aussieht.
Moje krytí je solidní.
Meine Tarnung ist gut.
Andere satzbeispiele
Samé solidní teorie.
Alles gute Theorien.
Obývací pokoj solidní dubové dveře podlaha mahagonové táflování.
Der Salon: solide Eichentüren und Eichenböden, Mahagoni-Vertäfelung.
Máme solidní půdu pro odvolání.
Wir haben gute Gründe für eine Berufung.
Když jsem potkal lyndsey byl jsem solidní šestka.
Als ich Lyndsey kennenlernte, war ich eine starke Sechs.
Je to naše první solidní stopa.
Es ist unsere erste gute Spur.
Mezi nejčastěji hlášené solidní nádory orgánů patřila rakovina plic 11 případů.
Der am häufigsten berichtete solide Tumor war Lungenkrebs 11 Fälle.
To byla solidní práce.
Das war gute Arbeit.
Přines mi solidní důkazy.
Bring mir stichhaltige Beweise!
Solidní praktický výběr.
Solide, praktische Wahl.
Telegram je čestný solidní čistý.
Das Telegramm ist ehrlich und solide und klar.
Potřebujeme solidní důkaz.
Wir brauchen handfeste Beweise.
Solidní růst po deset čtvrtletí po sobě navzdory proměnlivosti kosmetického trhu.
Zehn Quartale in Folge solides Wachstum trotz des unbeständigen Kosmetik-Marktes.
Obojí solidní možnosti.
Beides sind handfeste Optionen.
To zní jako dobrej solidní americkej byznys. správně kurte.
Klingt wie'n solides ameri- kanisches Geschäft.
Není nijak zvláštní ale solidní.
Sie ist nichts Besonderes, aber solide.
Máte solidní důvod.
Sie haben guten Grund dazu.
Jo ale potřebujeme solidní důkaz.
Ja, aber wir brauchen handfeste Beweise.
Slušný solidní.
Bodenständig und solide.
Mám solidní vazby na pobřežní stráž.
Mit guten Verbindungen zur Küstenwache.
Chcete snad pošpinit dvanáctiletou reputaci této solidní instituce.
Ich lasse Sie nicht den zwölfjährigen Ruf dieser guten Institution beschmutzen!
Ten tip na léky byl solidní.
Der Tipp mit den Medikamenten war gut.
Z toho vašeho vytáhli docela solidní věci.
Haben ziemlich gutes Zeug von Ihrem geholt.
To je solidní stopa.
Das ist eine solide Spur.
Máme solidní tým.
Wir haben ein starkes Team.

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.1121

Siehe auch


solidní základ
solide grundlage eine solide basis gesunde basis gute basis
solidní růst
solides wachstum robustes wachstum
máte solidní
es ist eine verdammt gute sie haben guten haben eine solide
je to solidní
ist eine solide sie ist ein gutes das ist ein vernünftiger

S Synonyme von "solidní"


"Solidní" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr