SOUSEDÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Sousedé in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 566, Zeit: 0.0341

Beispiele für die Verwendung Sousedé in einem Satz und ihre Übersetzungen

Jsou to ostatně naši sousedé.
Es ist schließlich unsere Nachbarschaft.
V jedenadvacátém století jsme všichni sousedé.
Im 21. Jahrhundert ist Nachbarschaft überall.

Nachbarländer

( sousedních zemí , sousedy , sousední státy )
Jihovýchodní sousedé včetně turecka_BAR_ 1675_BAR_ 1600_BAR.
Südöstliche Nachbarländer(einschließlich Türkei) _BAR_ 1675 _BAR_ 1600 _BAR.
Jak ruští sousedé tak západní evropa začali být ohledně závislosti na rusku ostražitější.
Sowohl Russlands Nachbarländer als auch Westeuropa betrachten die Abhängigkeit von Russland immer misstrauischer.
Nejbližší sousedé jsou tady přes ulici.
Der nächste Nachbar ist hier, auf der anderen Straßenseite.
Zdravím mí sousedé mají party.
Hey, mein Nachbar feiert eine Party.
Andere satzbeispiele
Tvoji sousedé jsou tuleni.
Deine Nachbarn sind Robben.
Naši jižní sousedé musí rovněž těsněji navzájem spolupracovat.
Unsere südlichen Nachbarn müssen auch untereinander enger kooperieren.
Vaši sousedé zabíjejí lidi!
Eure Nachbarn killen Leute!
Odporní sousedé.
Sicher die verlauste Nachbarschaft.
Byli to moji sousedé znali mě.
Das waren meine Nachbarn, sie kannte mich.
Buďte dobří sousedé.
Gute Nachbarn sein.
Druhou překážkou na cestě k trvalému zotavení jsou problematičtí sousedé eurozóny.
Ein zweites Hindernis auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erholung ist die schlechte Nachbarschaft der Eurozone.
Všichni mí sousedé zastřelili svá zvířata.
Alle meine Nachbarn haben ihre Tiere erschossen.
Dobří sousedé jsou lidé kteří se snaží ostatním pomoct.
Ein guter Nachbar ist jemand, der sich um andere Sorgen macht.
Hodní sousedé dobří posluchači.
Gute Nachbarn, gute Zuhörer.
Jmenuji se... jarleth... jsme sousedé.
Ich bin Jarleth, lhr Nachbar.
Teplí sousedé chůva... jak zapadají do tvého nového příběhu?
Schwule Nachbarn, das Kindermädchen, wie passen die in deinen neuen Plot?
Popeláři pošťák sousedé kdokoliv?
Ein Müllmann, Briefträger, Nachbar, irgendjemand?
Sousedé tě našli v příkopu vedle traktoru.
Aas Nachbar fand Sie... im Straßengraben, neben dem Traktor.
Naši sousedé se nacházejí okolo středozemního moře ve východní evropě.
Unsere Nachbarn sind rund um das Mittelmeer und in Osteuropa zu finden.
Moji sousedé jsou pořád skeptičtí.
Meine Nachbarn sind immer skeptisch.
Příjemné počasí přátelští sousedé.
Schönes Wetter, freundliche Nachbarn.
Jsme roky sousedé.
Wir sind seit Jahren Nachbarn.
Žádné obchody sousedé ani hospody.
Es gibt keine Läden, keine Nachbarn, keine Kneipen.
Vítejte sousedé.
Willkommen, Nachbarn.
Bývali jsme sousedé.
Wir waren früher mal Nachbarn.
Víš jsme sousedé.
Weißt du, wir sind Nachbarn.
Jsou to sousedé.
Sie sind Nachbarn.
Pojďte sousedé.
Kommt, Nachbarn.

Ergebnisse: 566, Zeit: 0.0341

Siehe auch


naši sousedé
unsere nachbarn nachbarreich unsere nachbarschaft
sousedé slyšeli
nachbarn hörten
všichni sousedé
alle nachbarn jeder in der nachbarschaft und nebenan nachbarschaft überall
jako sousedé
als nachbarn
jsme vaši sousedé
wir sind ihre nachbarn
naši noví sousedé
unsere neuen nachbarn

S Synonyme von "sousedé"


"Sousedé" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr