STŘED AUF DEUTSCH

Übersetzung für Střed in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 259, Zeit: 0.0942

Beispiele für die Verwendung Střed in einem Satz und ihre Übersetzungen

Mitte ( poloviny , středu , uprostřed )
Už oslabili střed.
Ihre Mitte ist geschwächt.
Střed řeku západ.
Mitte, Fluss, Westen.
Zentrum ( centrum , středisko , středu )
Střed zakřivení.
Zentrum einer Krümmung.
Střed zakřivení v tomto bodětranslators pixel.
Zentrum der Krümmung an diesem PunktTranslators: Pixel.
Mittelpunkt ( středu , centru , jádrem )
Střed nádrže pro měřenípropertyname.
Mittelpunkt des Behälters für die MessungenPropertyName.
Nemá žádný střed.
Es gibt keinen Mittelpunkt.
Zentriert ( střed , vydlážděná )
Relativní pozice OSD. možné volby jsou nalevo doprostřed doprava na střed.
Die relative Position des OSD. Die Auswahlmöglichkeiten sind Links, Mitte, Rechts und Zentriert.
Střed kruhů je tady.
Die Ringe sind hier zentriert.
Die mitte ( střed , vydlážděná )
Střed zdi je skoro nepostřehnutelně vypouklý.
Die mitte der Wand ist fast unmerklich gewölbt.
Musíme ho zaměřit na střed bubliny.
Wir sollten ihn auf die Mitte der Blase richten.
Das zentrum ( střed , vydlážděná )
Střed toho trojúhelníku je tady.
Das hier ist das Zentrum des Dreiecks.
Tohle je střed trojúhelníku.
Das hier ist das Zentrum des Dreiecks.
Andere satzbeispiele
Vpravo střed.
Rechts, Mitte.
Uvolni se najdi si střed.
Ganz locker. Finde deine Mitte.
New york je intelektuální kulturní střed planety.
New York ist das intellektuelle und kulturelle Zentrum des Planeten.
Žádný konec střed ani začátek.
Kein Ende, keine Mitte, kein Anfang.
Nazýváme je tak proto že jejich jádro neboli jejich střed je velice aktivní.
Wir nennen sie so, weil ihr Kern, beziehungsweise ihr Zentrum sehr aktiv ist.
Date použijte naši současnou pozici jako střed.
Data, nehmen Sie die Enterprise als Mittelpunkt.
Jev nemá definovatelný střed ani okraj.
Das Phänomen besitzt weder Zentrum noch Abgrenzungen.
Svět ztratil svůj střed.
Die Welt hat ihre Mitte verloren.
Dělostřelci se soustředí na střed.
Artillerie aufs Zentrum konzentrieren.
Samotný střed afriky.
Das Zentrum von Afrika.
Proboha ať se spojí střed.
Um Himmels willen: das Zentrum sollte sich vereinigen!
Zadejte střed nové kružnice.
Wählen Sie den Mittelpunkt des neuen Kreises.
Střed drží.
Das Zentrum hält.
Zaměř střed červí díry.
Ziele auf das Zentrum des Wurmlochs.
Střed labyrintu.
Das Zentrum des Labyrinths?
Tajemství jsou střed jejich identit jejich společnosti.
Geheimnisse sind das Zentrum ihrer Identität, ihrer Gesellschaft.
Oko... střed bouře.
Das Auge, das Zentrum des Orkans.
Vezmu střed.
Ich nehme die Mitte.

Ergebnisse: 259, Zeit: 0.0942

"Střed" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr