STYKU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Styku in der Deutsch

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0965

Beispiele für die Verwendung Styku in einem Satz und ihre Übersetzungen

Kontakt ( kontaktu , styku , spojení )
Ústí tuby nesmí přijít do styku s ránou ani s žádným jiným povrchem.
Die Tubenspitze soll nicht in Kontakt mit der Wunde oder einer anderen Fläche kommen.
Umělá reprodukce organismu bez pohlavního styku.
Die künstliche Reproduktion von Organismen ohne sexuellen Kontakt.
Berührung ( styku , dotek , dotyk )
Jestliže busilvex nebo zředěný busilvex přijde do styku s pokožkou nebo sliznicí omyjte tyto.
Falls Busilvex oder verdünnte Busilvex Lösung mit der Haut oder Schleimhaut in Berührung.
Jestliže busilvex nebo zředěný busilvex přijde do styku s pokožkou nebo sliznicí omyjte je.
Falls Busilvex oder verdünnte Busilvex-Lösung mit der Haut oder Schleimhaut in Berührung.
Verkehr ( dopravu , trh , oběhu )
Máte bolesti při styku.
Oder haben Sie Schmerzen beim verkehr?
Ano při styku.
Ja, beim Verkehr.
Geschlechtsverkehr ( pohlavní styk , sex , sexuální aktivitou )
Jsou tam znaky styku ale žádné násilí.
Es gibt Hinweise auf Geschlechtsverkehr, aber keine Gewalt.
Stopy vaginálního styku.
Spuren von vaginalem Geschlechtsverkehr.
Andere satzbeispiele
Jsem neustále ve styku s velením hvězdné flotily.
Ich bin immer in Kontakt mit der Sternenflotte.
Případné nebezpečné produkty rozkladu které vznikají při styku s vodou.
Eventuelle gefährliche Zersetzungsprodukte bei Kontakt mit Wasser.
Předsednictví toto stanovisko opakovaně jasně vyjádřilo při styku s litevskou vládou.
Diese Haltung hat der Ratsvorsitz bei Kontakten mit der litauischen Regierung wiederholt deutlich gemacht.
Ii které po epizootologickém šetření nebylo ve styku se zamořeným hospodářstvím;
Ii der nach der epidemiologischen Untersuchung keine Berührung mit einem infizierten Betrieb hatte;
Neměla na sobě žádné známky zápasu ani pohlavního styku žádná cizí DNA nic.
Keine Spuren von Gewalteinwirkung. Kein Anzeichen sexuellen Kontakts, keine Fremd-DNA.
Je možné že přišel do styku se škumpou.
Es ist möglich, dass er mit Eichenöl in Berührung kam.
Každý voják který přijde do styku se sabrinou.
Jeder Soldat, der in Kontakt mit Sabrina kommt.
Měli byste proto být v pravidelném styku se svým lékařem.
Sie sollten daher in regelmäßigem Kontakt mit Ihrem Arzt bleiben.
Co se například stane když přijdeš do styku s prasetem.
Zum Beispiel was passiert, wenn man mit einem Schwein in Berührung kommt.
Myslíte že bychom mohli zůstat ve styku.
Denken Sie, wir könnten in Kontakt bleiben?
Celkem jsem s ní přišla do styku takosm- až desetkrát.
Insgesamt bin ich etwa acht bis zehn Mal mit ihr in Berührung gekommen.
Každý kdo s ním přišel do styku byl negativní.
Jede Person, mit der er in Berührung gekommen ist, wurde negativ getestet.
Přišel do styku s ostatními zaměstnanci.
Er kam mit anderen Arbeitern in Kontakt.
Nesmí s nimi přijít do styku těhotné ženy.
Schwangere dürfen mit dem Arzneimittel nicht in Berührung kommen.
Prohlédněte každého kdo s nimi přišel do styku.
Jeden, der mit ihnen in Kontakt war, überprüfen.
Ovlivnilo to všechno všechny s kým jsme pak přišli do styku.
Es hat sich auf alles und jeden ausgewirkt, mit dem wir seitdem in Berührung gekommen sind.
S ničím takovým nepřicházím do styku.
Mit so etwas komme ich nicht in Berührung.
Styku s měkkými kontaktními čočkami by se mělo zabránit.
Der Kontakt mit weichen Kontaktlinsen ist zu vermeiden.
Můžete vzít obě tablety najednou až do 120 hodin po styku.
Sie können beide Tabletten zur selben Zeit nehmen, bis zu 120 Stunden nach dem Verkehr.
Zničí jakoukoli kontaminující látku jen při styku.
Es vernichtet Fremdstoffe beim Kontakt.
Bolí... vás to při styku.
Haben Sie Schmerzen beim geschlechtsverkehr?
Člověk hrubne při styku s takovým elementem.
Man wird ordinär durch Kontakte mit diesen Elementen.

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0965

Siehe auch


programu bezvízového styku
programm für visumsfreies reisen dem programm für visumfreies reisen teilnehmen
zavedení bezvízového styku
visafreiheit einführung des visumfreien systems die einführung von visumbefreiungen der einführung der aufhebung der visumpflicht visafreiem reiseverkehr
přicházejí do styku
in kontakt kommen in berührung kommen in berührung kommenden
režimu aktivního zušlechťovacího styku
aktiven veredelungsverkehr verfahren der aktiven veredelung die aktive veredelung
režimu pasivního zušlechťovacího styku
passiven veredelungsverkehrs verfahren der passiven veredelung die passive veredelung
režim aktivního zušlechťovacího styku
die aktive veredelung aktiven veredelungsverkehrs
do styku s potravinami
mit lebensmitteln in berührung
používání režimu aktivního zušlechťovacího styku
der regelung des aktiven veredelungsverkehrs
ve styku se třetími zeměmi
im verkehr mit dritten ländern zur kommunikation mit drittländern
režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího zkoumání hospodářských podmínek
das verfahren der aktiven veredelung ohne vorherige prüfung der wirtschaftlichen voraussetzungen den aktiven veredelungsverkehr ohne vorherige prüfung der wirtschaftlichen voraussetzungen

"Styku" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr