SVÉHO LÉKAŘE NEBO LÉKÁRNÍKA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Svého Lékaře Nebo Lékárníka in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0854

Beispiele für die Verwendung Svého Lékaře Nebo Lékárníka in einem Satz und ihre Übersetzungen

Ihren arzt oder apotheker
Informujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.
Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt oder Apotheker.
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Ihren arzt oder apotheker, wenn sie
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o více informací o nežádoucích účincích.
Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie mehr Informationen zu Nebenwirkungen benötigen.
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o další informace o nežádoucích účincích.
Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen zu Nebenwirkungen wünschen.
Ihren arzt oder apotheker um rat
Poraďte se svého lékaře nebo lékárníka.
Praďte se svého lékaře nebo lékárníka.
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Ihren arzt oder ihren apotheker
Máte- li případně další otázky zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihren Apotheker.
Máte- li jakékoliv další otázky zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihren Apotheker.
An ihren arzt oder apotheker
Máte- li jakékoli další otázky zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
Máte- li jakékoli další otázky zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
Wenn Sie weitere Fra gen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
Andere satzbeispiele
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu jak správně likvidovat použité kontejnery.
Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder Apotheker über die sachgemäße Entsorgung des Behälters.
Nejste- li si jist zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
V případě potřeby kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Sprechen Sie bei Bedarf mit Ihrem Arzt oder Apotheker.
Pokud není použijte jinou lahvičku informujte svého lékaře nebo lékárníka.
Ist dies nicht der Fall, nehmen Sie eine andere Durchstechflasche und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
V případě potřeby kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Sprechen Sie bei Bedarf mit Ihrem Arzt oder Apotheker.
Pokud si nejste jisti obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Im Zweifelsfalle fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
V případě potřeby kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Spreche n Sie bei Bedarf mit Ihrem Arzt oder Apotheker.
Před použitím jakéhokoliv přípravku požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.
Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka.
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Máte- li případně další otázky zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Krankenhausapotheker.
Než začnete užívat přípravek aerinaze upozorněte svého lékaře nebo lékárníka.
Informieren Sie vor der Einnahme von Aerinaze Ihren Arzt oder Apotheker, wenn.
Máte- li případně další otázky zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
Máte- li jakékoli další otázky zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Krankenhaus-Apotheker.
Máte- li případně další otázky zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihren Apotheker.
Jakékoli další otázky zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoliv léku.
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Pokud si nejste jistá zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Falls Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Pokud si nejstejistý/ á obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka předtím než začnete přípravek tredaptive užívat.
Falls Sie sich unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Tredaptive einnehmen.
Měli byste informovat svého lékaře nebo lékárníka jestliže užíváte cimetidin lék na žaludek nebo erytromycin antibiotikum.
Sie sollten es Ihrem Arzt oder Apotheker sagen, wenn Sie Cimetidin(ein Magenmittel) oder Erythromycin(ein Antibiotikum) einnehmen.
Pokud si nejstejistý/ á obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka předtím než začnete přípravek trevaclyn užívat.
Falls Sie sich unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Trevaclyn einnehmen.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0854

Wort für wort übersetzung


S Synonyme von "svého lékaře nebo lékárníka"


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr