SVĚTOVOU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Světovou in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0946

Beispiele für die Verwendung Světovou in einem Satz und ihre Übersetzungen

Weltweit ( světě , světových , po celém světě )
Jistě USA zůstávají hlavní světovou destinací FDI neboť představují 15 % globálních toků.
Gewiss bleiben die USA weltweit der Hauptempfänger von FDI, mit insgesamt 15% der globalen Flüsse.
Tak můžeme umožnit světovou vedoucí pozici evropského automobilového průmyslu také její udržení.
Dadurch erreichen wir auch, dass die europäische Automobilindustrie weltweit eine Vorreiterrolle einnimmt und behält.
Weltkrieg ( světové válce )
Kouzlo co vyhrálo druhou světovou se jmenuje rhinemann ultra.
Der Zauber, der den Zweiten Weltkrieg gewann, heißt Rhinemann Ultra?
Druhou světovou jste nezačali ale rozhodně jste ji skončili.
Die den Zweiten Weltkrieg nicht anfing, aber mutig beendete.
World ( world , světové , svět )
Světovou sérii.
World series?
Yankees vyhrávají svou 21. světovou sérii.
Die Yankees gewinnen ihre 21. World Series.
Der welt ( world , světové , svět )
Spojené státy jsou největší světovou ekonomikou jejich vedoucí role proto zůstane klíčová.
Als größte Wirtschaftsnation der Welt wird Amerikas Führung entscheidend bleiben.
Jsem světovou noční můrou.
Ich bin der Welt schlimmster Alptraum.
Die world ( world , světové , svět )
Bubbie sleduje světovou pokerovou tour.
Bubbie sieht sich die World Poker Tour an?
Světovou sérii.
Die World Series?
Die weltweite ( world , světové , svět )
Jaká opatření mohou zajistit světovou konkurenční schopnost EU.
Welche Maßnahmen können die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der EU gewährleisten?
Evropa je největší světovou vývozní velmocí.
Europa ist die weltweit größte Exportmacht.
Andere satzbeispiele
Je naší povinností zvýšit světovou jadernou bezpečnost.
Es ist zwingend erforderlich, dass wir die nukleare Sicherheit weltweit verbessern.
Chceš rozpoutat třetí světovou proti takovýmu mafiánovi.
Was willst du, Junge? Den dritten Weltkrieg anzetteln mit einem Mafioso wie Schepers?
Letecký útok by tam způsobil třetí světovou.
Ein Luftangriff würde dort den Dritten Weltkrieg auslösen.
No jsem polichotěn ale když tě nechám jít po checkmate začněš třetí světovou.
Aber wenn ich Sie auf Checkmate loslasse, beginnen Sie den dritten Weltkrieg.
Zdá se že hendry chce začít třetí světovou.
Sieht aus, als will Hendry den 3. Weltkrieg.
Raději se návštěvníci připravte na třetí světovou.
Die Zuschauer sollten besser auf den III. Weltkrieg vorbereitet sein.
Málem jsem začal třetí světovou.
Es kam fast zum dritten Weltkrieg.
WOPR už zažil třetí světovou jako hru stále pořád dokola.
Der WOPR hat den 3. Weltkrieg oft genug als Spiel geführt.
Začít třetí světovou.
Und den 3. Weltkrieg anfangen?
Před druhou světovou člověka rozdělení atomu nezajímalo.
Der Mensch hatte vor dem Zweiten Weltkrieg kein Interesse an der Kernspaltung.
Tohle místo mi připomíná druhou světovou.
Dieser Ort erinnert mich an den 2. Weltkrieg.
Deckertovi skautíci se chystají na čtvrtou světovou.
Deckert kleine Pfadfinder rüsten sich für den Vierten Weltkrieg.
Přidal ses do skupiny co rekonstruuje. světovou.
Bist du jetzt in einer Gruppe, die den Zweiten Weltkrieg nachstellt?
Pak projděte válku v koreji druhou světovou.
Danach Korea und der 2. Weltkrieg.
Odstartuje tak třetí světovou.
Dann bricht der Dritte Weltkrieg aus.
Totéž krátkodobé uvažování je charakteristické pro světovou závislost na fosilních palivech.
Auch die Abhängigkeit der Welt von fossilen Brennstoffen ist vom gleichen kurzsichtigen Denken geprägt.
Za prvé by nějaká mezinárodní skupina měla koncipovat světovou strategii potravinové bezpečnosti.
Erstens soll eine internationale Gruppe eine weltweite Strategie zur Nahrungssicherheit entwerfen.
To je jak kdyby cubs vyhráli světovou sérii svět skončil v jednom dni.
Als ob die Cubs die World Series gewinnen, und der Weltuntergang.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0946

"Světovou" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr