TĚSNÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Těsné in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.1193

Beispiele für die Verwendung Těsné in einem Satz und ihre Übersetzungen

Eng ( úzce , těsné , úzké )
Je to moc těsné nemůžu dýchat.
Es ist zu eng, ich kriege keine Luft.
Není to v podpaží příliš těsné pane gekko.
Nicht zu eng unter den Armen, Mr. Gekko?
Knapp ( těsně , těsné , téměř )
To bylo těsné kryso.
Das war knapp, Ratte.
To bylo dost těsné že poručíku marzanová.
Das war sehr knapp oder, Lieutenant Marzan?
Je to dost těsné.
Ist das fest genug?
Au jsou příliš těsné.
Das ist zu fest. Daddy?
Andere satzbeispiele
Tam dole je to trochu těsné vepříku.
Es ist ziemlich eng da unten, Dickerchen.
To bylo těsné bratře.
Das war knapp, Bruder.
Komise v těsné spolupráci s vnitrostátními koordinačními orgány určenými členskými státy.
Die Kommission wird in enger Zusammenarbeit mit den von den Mitgliedstaaten benannten einzelstaatlichen Koordinierungsstellen.
Tady je to trochu těsné.
Hier ist es ein bisschen eng.
To bylo těsné co.
Das war knapp, was?
Nemohu nosit těsné oblečení.
Ich kann keine enge Sachen tragen!
Letíme v těsné formaci s lodí phoenix na základnu 211.
In enger Formation mit der Phoenix begeben wir uns zur Sternenbasis 211.
Nebojte se. není to dost těsné.
Das ist nicht fest genug,
Je to moc těsné.
Es ist zu eng.
Od roku 1999 pořádá EHSV v těsné spolupráci s evropskou komisí den spotřebitelů.
Seit 1999 veranstaltet der EWSA in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission den Europäischen Verbrauchertag.
Příliš těsné boty.
Zu enge Schuhe.
Musí to být tak těsné.
Muss es so fest sein?
Ty těsné polyesterové kalhoty?
Diese engen Polyester-Hosen?
Bude to hodně těsné pane ewingu.
Das wird sehr knapp, Mr. Ewing.
Škatulky jsou příliš těsné.
Die Schubladen sind zu eng.
Je to dobré akorát trochu těsné.
Das ist gut, nur ein wenig eng.
Útočníku jedna následuj dvojku trojku v těsné formaci.
Striker 1, Follow 2 und 3 bleibt in enger Formation.
Bylo to těsné co.
Das war knapp, was?
Těsné prostory k sobě svedou zvláštní nocležníky.
In engen Unterkünften finden sich seltsame Bettgenossen.
Na sobě jsem měla těsné punčochy proti krevním sraženinám.
Ich trug enge Strümpfe, die Blutgerinnsel verhindern sollten.
Moc těsné.
Das ist zu fest.
Sakra to bylo těsné.
Verdammt, das war knapp.
Je to příliš těsné.
Es ist zu eng.
Veškeré tyto přípravné práce budou v těsné koordinaci provádět všechna příslušná zúčastněná generální ředitelství komise.
Diese Vorbereitungen werden von allen beteiligten Generaldirektionen der Kommission in enger Abstimmung getroffen.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.1193

Siehe auch


v těsné spolupráci
in enger zusammenarbeit in enger kooperation in enger absprache
jsou příliš těsné
sind zu eng es ist zu eng das ist zu fest
je to moc těsné
es ist zu eng das ist zu eng sie ist zu eng
je to trochu těsné
es ist ein wenig eng das ist ein wenig eng ist es ein bisschen eng es ist ziemlich eng
bude to těsné ale
es wird eng , aber es wird knapp , aber

"Těsné" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr