TKÁNĚ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Tkáně in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.0619

Beispiele für die Verwendung Tkáně in einem Satz und ihre Übersetzungen

Gewebe ( tkáň , tkání , tkáněmi )
Dobrá zubní lůžka mohou obsahovat dostatek tkáně na prověření DNA.
Okay, der Zahnansatz könnte genug Gewebe enthalten, um die DNA zu untersuchen.
Tyto tkáně vykazují známky zvápenatění.
Dieses Gewebe zeigt Anzeichen von Verkalkung.
Poruchy pohybového systému pojivové tkáně časté poruchy reprodukčního systému choroby prsů.
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen Häufig Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse.
Tkáně poruchy metabolismu výživy celkové jinde nezařazené poruchy.
Knochenerkrankungen Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen Allgemeine Erkrankungen und.
Des unterhautzellgewebes
Poruchy kůže podkoží poruchy pohybového systému pojivové tkáně.
Dyspepsie, Gefühl der Aufgeblähtheit, Verstopfung Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes.
Poruchy kůže podkožní tkáně poruchy ledvin močových cest.
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes.
Andere satzbeispiele
Redukuje infiltraci leukocytů do zanícené tkáně.
Es reduziert die Leukozyten-Infiltration in das entzündete Gewebe.
Poruchy svalové kosterní soustavy pojivové tkáně velmi vzácné.
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen Sehr selten.
Snižuje infiltraci leukocytů do zanícené tkáně.
Es reduziert die Leukozyten-Infiltration in das entzündete Gewebe.
Poruchy kůže podkožní tkáně.
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzell- gewebes.
Je to jen soubor mrtvé tkáně.
Sie ist nur eine Anhäufung toten Gewebes.
Poruchy pohybového systému pojivové tkáně.
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes.
Normální tkáně.
Gewöhnliches Gewebe.
Poruchy pohybového systému pojivové tkáně poruchy kostí.
Systemorganklasse Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen.
Poruchy pohybového systému pojivové tkáně časté.
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen Häufig.
Orgány tkáně.
Organe, Gewebe.
Stimuluje regeneraci nemocné tkáně.
Sie stimuliert die Regeneration des erkrankten Gewebes.
Poruchy pohybového systému pojivové tkáně ípa.
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes zn.
Mezi zvratky tělem máme většinu tkáně.
Zwischen dem Erbrochenen und dem Körper haben wir das meiste Gewebe.
Poruchy svalové kosterní soustavy pojivové tkáně artritida svalová slabost.
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen Arthritis, Muskelschwäche.
Napomáhá tak růstu normální tkáně hojení.
Folglich verhilft es durch Wachstum normalen Gewebes zur Heilung.
Poruchy svalové kosterní soustavy pojivové tkáně endokrinní poruchy poruchy metabolismu výživy.
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen Endokrine Erkrankungen.
Tato žena má slabý zánět týlní tkáně.
Sie haben eine leichte Entzündung des okzipitalen Gewebes.
Známky kostí tkáně.
Spuren von Knochen und Gewebe.
Karcinom. pak hlubší tkáně.
Dann im tieferen Gewebe.
Poruchy pohybového systému pojivové tkáně systémový lupus erythematodes.
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und knochenerkrankungen: systemischer Lupus erythematodes.
Voda svaly kosti tkáně.
Wasser, Muskeln, Knochen, Gewebe.
Poruchy pohybového systému pojivové tkáně cévní poruchy.
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen Gefäßerkrankungen.
Terminální poločas po subkutánním podání je určen rychlostí absorpce z podkožní tkáně.
Die terminale Halbwertszeit nach subkutaner Injektion wird durch die Resorptionsrate aus dem subkutanen Gewebe bestimmt.
Poruchy pohybového systému pojivové tkáně svalová slabost myalgie artralgie bolest zad bolesti končetin.
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen Muskelschwäche Myalgie Arthralgie Rückenschmerzen Gliederschmerzen.

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.0619

Siehe auch


pojivové tkáně
und knochenerkrankungen und bindegewebserkrankungen und des unterhautzellgewebes des bindegewebes
poškození tkáně
gewebeschäden gewebeschädigung eine schädigung des gewebes
živé tkáně
lebendes gewebe des vitalen gewebes lebende proben
normální tkáně
normalem gewebe gewöhnliches gewebe
infekční nekrózu krvetvorné tkáně
infektiösen hämatopoetischen nekrose infektiöse hämatopoetische nekrose
získaný ze savčí tkáně
die aus säugetiergewebe gewonnen werden erzeugnisse , die aus säugetiergewebe gewonnen
kůže podkožní tkáně cévní poruchy
haut und des unterhautzellgewebes

S Synonyme von "tkáně"


"Tkáně" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr