TOLIK ČASU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Tolik Času in der Deutsch

Ergebnisse: 252, Zeit: 0.0838

Beispiele für die Verwendung Tolik Času in einem Satz und ihre Übersetzungen

Měla jsi tolik času.
Du hattest so viel Zeit.
Proč trávíš tolik času na zemi.
Warum verbringst du so viel Zeit auf der Erde?
Máte tolik času kolik potřebujete.
Nehmen Sie sich soviel Zeit, wie sie brauchen.
Tolik času nemá. já vím.
Soviel Zeit hat er nicht.
Tolik času máte na vydání rukojmích.
So lange haben Sie, um Ihre Geiseln auszuliefern.
Ale danieli tolik času nemáme.
Na, Daniel, so lange haben wir nicht.
No vlastně j-j-j-já opravdu taky nemám tolik času... jdu pro nějaké dřevo na topení.
Ich hatte wirklich nicht genug Zeit, um genug Feuerholz zu sammeln.
To je super ale nemáš tolik času.
Das ist ein guter Plan, aber wir haben nicht genug Zeit.
Andere satzbeispiele
Měl tolik času.
Er hatte so viel Zeit.
Proto barry trávil ve STAR labs tolik času.
Deswegen verbringt Barry so viel Zeit bei S.T.A.R. Labs.
Tolik času kolik mám.
Soviel Zeit, wie ich habe.
Proč jste potřebovali tolik času.
Warum habt ihr so lange gebraucht?
Dej tomu tolik času kolik potřebuješ ale potom se prosím vrať domů.
Lass dir soviel Zeit, wie du brauchst, aber bitte komm danach nach Hause.
Tolik času jsem strávil s earlem.
So viel Zeit hatte ich mit Earl.
Vezmi si tolik času kolik potřebuješ.
Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen.
Tolik času nemáme.
Soviel Zeit haben wir vielleicht nicht.
Proč si myslíš že potřebujeme tolik času.
Meinst du wirklich, wir brauchen so lange?
Tolik času nemám.
Ich habe nicht so lange.
Trávíte tolik času se šerednostmi života.
Du verbringst soviel Zeit mit den schlimmen Seiten des Lebens.
Tolik času nemá nikdo.
Niemand hat so viel Zeit.
Můžeš mít tolik času kolik chceš.
Du kannst so viel Zeit haben, wie Du brauchst.
Na první část máte hodinu nebo tolik času kolik potřebujete.
Ihr habt eine Stunde für den ersten Teil, oder so lange, wie ihr braucht.
Tolik času nemáme.
Soviel Zeit haben wir nicht.
Chápeš uplynulo tolik času od.
Ich meine, es war so lange her seit.
Ne. tolik času nemáme.
Soviel Zeit haben wir nicht.
Nemáme tolik času slečno woodsová.
So viel Zeit haben wir nicht, Ms. Woods.
Jak se vede nealovi? strávil si s ním tolik času jako já.
Du verbringst genau soviel Zeit mit ihm wie ich.
Neplánuju ztrácet tolik času s tebou.
Ich habe nicht vor, so viel Zeit mit Ihnen zu verschwenden.
Proto hvězdy tráví tolik času před zrcadlem.
Deshalb verbringen Stars so viel Zeit vor dem Spiegel.
Získejte tolik času kolik půjde.
Verschafft mir soviel Zeit wie möglich.

Ergebnisse: 252, Zeit: 0.0838

"Tolik času" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr