TRANSPLANTACI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Transplantaci in der Deutsch

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.0822

Beispiele für die Verwendung Transplantaci in einem Satz und ihre Übersetzungen

Transplantation ( transplantaci , transplantace , transplantací )
Jakostní bezpečnostní normy pro lidské orgány určené k transplantaci.
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation bestimmte menschliche Organe.
Pane předsedající hlasovala jsem pro usnesení o transplantaci lidských orgánů.
Herr Präsident! Ich habe für den Bericht dieser Entschließung zur Transplantation von menschlichen Organen gestimmt.
Der transplantation ( transplantaci , transplantace , transplantací )
Tato dávka podávaná ihned po transplantaci leží obvykle v rozmezí.
Die Anfangsdosen unmittelbar nach der Transplantation liegen gewöhnlich im Bereich von.
Druhá dávka 20 mg by měla být podána čtvrtý den po transplantaci.
Die zweite 20-mg-Dosis sollte 4 Tage nach der Transplantation verabreicht werden.
Eine transplantation ( transplantaci , transplantace , transplantací )
Mohli být obou obětem orgány odebrány pro transplantaci.
Könnten die Organe beider Opfer für eine Transplantation entnommen worden sein?
Plíce už nebudou vhodné k transplantaci.
Die Lunge wird niemals brauchbar sein für eine Transplantation.
Transplantieren ( transplantaci , transplantace , transplantací )
Skvělé srdce na transplantaci.
Großartiges Herz zum Transplantieren.
U 93% pacientů kteří podstoupily alogenní transplantaci byl hlášen plný chimerismus.
Der allogen transplantierten Patienten zeigten einen kompletten Chimerismus.
Das transplantat ( transplantaci , transplantace , transplantací )
Ale čekací list na transplantaci je dlouhý.
Aber die Warteliste für das Transplantat war so lang.
Po transplantaci jste viděla ale neviděla.
Nach der Transplantat konnten Sie sehen, aber nicht sehen.
Andere satzbeispiele
Imunokompromitovaní jedinci např. dialyzovaní pacienti pacienti po transplantaci.
Dialysepatienten oder Patienten nach Organtransplantationen.
Jsem připravená na transplantaci doktore.
Bereit zur Transplantation, Doktor.
Je to látka ve které se uchovávají lidské orgány pro transplantaci.
Es wird verwendet, um menschliche Organe für Transplantationen zu konservieren.
Mé skeny ukazují že se jejich pankratická tkáň hodí na transplantaci.
Ihre Gewebe sind gut für Transplantationen.
První dávka by měla být podána během 24 hodin po transplantaci.
Die erste Dosis sollte innerhalb von 24 Stunden nach der Transplantation verabreicht werden.
Blythe řekl petrovovi že prezident potřebuje transplantaci.
Blythe. Er sagte Petrov, der Präsident braucht eine Transplantation.
Potřeboval transplantaci.
Er brauchte eine Transplantation.
Selhání ledvin potřebuje transplantaci.
Nierenversagen. Braucht eine Transplantation.
Tyto první tři měsíce po transplantaci jsou nejkritičtějším obdobím.
Diese ersten drei Monate sind die kritischste Phase nach einer Transplantation.
Potřebuje transplantaci.
Er braucht eine Transplantation.
Možná budu potøebovat transplantaci.
Ich brauche vielleicht eine Transplantation.
Možná díky transplantaci pana prezidenta.
Vielleicht durch die OP des Präsidenten.
Jednalo se o alogenní transplantaci od nedávno zesnulého dárce.
Es war ein allogenes Transplantat von einem kürzlich verstorbenen Spender.
Potřebuje transplantaci ale pojišťovna to nechce uhradit.
Er braucht eine Transplantation, aber unsere Versicherung zahlt nicht.
Jsem na seznamu pro transplantaci ale to má svoje vlastní pro proti.
Ich bin auf der Liste für eine Lungentransplantation, aber das führt zu innerer Zerissenheit.
Pro částečnou transplantaci je na tom moc špatně.
Er ist derzeit zu krank für eine Teilspende.
Ah mluvíš o transplantaci.
Meinst du die transplantation?
Pacient nemůže čekat na transplantaci které se nikdy nedočká.
Unser Patient kann nicht auf eine Transplantation warten, die nie kommen wird.
Potřebuje transplantaci... dnes nebo nejpozději zítra.
Sie braucht eine Nierentransplantation heute oder spätestens morgen.
Díky transplantaci kostní dřeně od jedné cardassijské ženy.
Dank der Transplantation des Knochenmarks einer Cardassianerin.

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.0822

Siehe auch


po transplantaci jater
nach lebertransplantation ein lebertransplantat erhielten
čekají na transplantaci
die auf eine transplantation warten die auf ein transplantat warten
na transplantaci orgánů
auf eine organtransplantation nördliche organtransplantations für ein organtransplantat für transplantationen
potřebuje transplantaci srdce
eine herztransplantation braucht braucht ein neues herz

"Transplantaci" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr