TRANSPORTÉR AUF DEUTSCH

Übersetzung für Transportér in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.11

Beispiele für die Verwendung Transportér in einem Satz und ihre Übersetzungen

Transporter ( transportér , dodávka , auto )
Lékařský Transportér 136.
Medizinischer transporter 136.
Transportér bude připraven za hodinu.
Transporter sind in einer stunde bereit.
Transportér nastavte na maximální dekontaminaci.
Transporterraum auf volle dekontamination stellen.
Transportér dvě.
Transporterraum zwei.
Der transporter
Transportér odchází za 30 minut.
Der transporter geht in 30 min.
Transportér byl aktivován.
Der transporter wurde energetisiert.
Der transportkapsel
Crichton chce aby ses hned vrátila zpátky na transportér.
Crichton will dich zurück in der transportkapsel.
Musíme hned jít najít transportér jít si pro modulátor.
Wir müssen jetzt... die transportkapsel finden und zum regulator gehen.
Ein transporter
No například transportér na pár hodin.
Zum beispiel ein transporter für ein paar stunden.
Možná se chce pokusit ukrást transportér.
Er wird wohl versuchen, einen transporter zu stehlen.
Ptala jsem se ho na transportér.
Ich fragte ihn nach einem transporter.
Andere satzbeispiele
Jejich transportér se blíží.
Ihre transportkapsel ist im anflug.
Transportér spuštěn.
Transporter aktiviert.
Transportér funguje ale dlouho nevydrží.
Transporter funktionsfähig, aber er wird nicht lange halten.
Připravte transportér.
Transporter, bereithalten.
Spock tvrdí že váš transportér umí přenášet předměty z této výšky.
Spock sagte, ihr transporter könne objekte aus dieser höhe beamen.
Transportér aktivován.
Transporter aktiviert.
To není transportér.
Es ist kein transporter.
Bok se snaží použít svůj transportér.
Bok versucht, seinen transporter zu benutzen.
Tohle čemu říkáme simulátor užívá stejného principu jako zařízení nazývané transportér.
Das, was wir ein holodeck nennen, arbeitet nach dem prinzip eines so genannten transporters.
OK ty chceš transportér my chceme Toshiko.
Okay, du willst den transporter, wir wollen toshiko.
Stejně jako transportér kterým jsme tě sem dostali.
Genauso wie der transporter, der sie hierher gebracht hat.
Byl poškozen transportér.
Der transporter ist beschädigt.
Transportér je opraven.
Der transporter ist funktionsfähig.
Zbyl nám jen transportér.
Wir haben nur den transporter.
Ruší to transportér.
Das stört den transporter.
Povězte mi nevzpomínáte si kdo poslední použil transportér.
Wissen sie noch, wer zuletzt den transporter benutzt hat?
Upravujeme transportér aby mohl proniknout skrz atmosféru. Zatím nemáme štěstí.
Wir modifizieren den transporter, damit er die atmosphäre durchdringt.
Ale transportér v OPS potřeboval měnší úpravu molekulárního zobrazovacího senzoru.
Der transporter auf der ops bedurfte einer regulierung des oberen molekularbildscanners.
Transportér potřebuje sekund na přesun.
Der transporter braucht sechs sekunden zum hinunterbeamen.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.11

Siehe auch


použít transportér
transporter einsetzen transporter benutzen hindurchbeamen er die transporter verwenden
je transportér
ist der transporter transporter war

S Synonyme von "transportér"


"Transportér" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr