VÁM ŘÍCT AUF DEUTSCH

Übersetzung für Vám Říct in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.0581

Beispiele für die Verwendung Vám Říct in einem Satz und ihre Übersetzungen

Podívejte mohu vám říct kde s kým jsem byl.
Schau ich kann ihnen sagen wo ich war und mit wem ich wo war.
Přišli jsme vám říct že.
Wir wollten Ihnen sagen, dass.
Ich ihnen erzählen
Můžu vám říct tohle.
Das kann ich Ihnen erzählen.
Můžu vám říct co jsem dělal v lotyšském bordelu.
Soll ich Ihnen erzählen, was ich mal in einem lettischen Bordell gemacht habe?
No můžu vám říct jméno toho muže.
Nun... Ich sag Ihnen seinen Namen.
Pokouším se vám říct že ulzana nemůže vést válečnou výpravu pěšky.
Ich sag Ihnen, wie es ist. Ulzana kann seine Krieger nicht zu Fuß führen.
Ich erzähle ihnen
Můžu vám říct o žlutým králi.
Ich erzähle Ihnen alles über den gelben König.
Chci vám říct něco co jsem si celá ta léta nechával pro sebe.
Ich erzähle Ihnen was, was ich die ganzen Jahre für mich behalten habe.
Andere satzbeispiele
Chtěla jsem vám říct že jste měl pravdu.
Ich wollte Ihnen sagen, dass Sie Recht hatten.
Ale přišli jsme vám říct že vaše rota je v nebezpečí.
Wir wollen Ihnen sagen, Ihre Kompanie ist in Gefahr.
Ale mohu vám říct že varování o počasí nedostáváme každý den.
Aber ich sage Ihnen, solch eine Warnung bekommen wir nicht jeden Tag.
Netuším kam tohle povede ale chci vám říct dvě věci.
Ich weiß nicht, wo das hinführt, aber ich sage Ihnen 2 Dinge.
Chtěl vám říct... já vám chci říct.
Er wollte Ihnen sagen, und ich wollte Ihnen sagen.
No chystala jsem se vám říct kde jsem se narodila.
Ich wollte Ihnen sagen, wo ich geboren bin.
Lituju ale musím vám říct že vaše matka je mrtvá.
Es tut mir Leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Ihre Mutter tot ist.
Snažím se vám říct že máte ušlou pneumatiku!
Ich will Ihnen sagen, dass ihr Reifen platt ist!- Rede ich undeutlich?
Chtěla jsem vám říct že mě povýšili na korespondentku bílého domu.
Ich wollte Ihnen sagen, dass ich zur Korrespondentin für das Weiße Haus befördert worden bin.
Můžu vám říct že za všechny tři je zodpovědný jeden člověk.
Ich aber kann Ihnen sagen, dass ein Mann allein für alle drei verantwortlich ist.
Chtěl jsem vám říct že to teda pěkně vořete.
Ich wollte Ihnen sagen, dass dabei ätzend sind.
Měl bych vám říct že jsem byl už v horších situacích.
Ich sollte Ihnen sagen, dass ich schon in heikleren Situationen war.
Ale můžeme vám říct jak.
Aber wir könnten Ihnen sagen wie.
Chtěl jsem vám říct že.
Ich wollte Ihnen sagen.
Měl bych vám říct.
Ich sollte es Ihnen sagen.
Bauera sice nemám ale můžu vám říct jak ho najít.
Ich habe Bauer nicht, aber kann Ihnen sagen, wie Sie ihn finden.
Chtěla bych vám říct.
Ich wollte Ihnen sagen.
Chtěla bych vám říct.
Ich will Ihnen sagen.
Chtěla jsem vám říct že generál ramirez je tady.
Ich habe Ihnen gesagt, dass der General Ramirez da ist.
Podívejte se učit. nechceme vám říct jak konjugovat sloveso.
Herr Lehrer, wir sagen Ihnen nicht, wie man ein Verb konjugiert.
Jestli chce anebo očekává že uděláte to samé měl vám říct kam odjel.
Würde er dasselbe von Ihnen erwarten, hätte er Ihnen gesagt, wohin er geht.
Přišel vám říct kdo jste.
Er ist hier, um Ihnen zu sagen, wer Sie sind.

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.0581

Siehe auch


měl bych vám říct že
ich sollte ihnen sagen , dass ich muss ihnen sagen , dass sollte ich erwähnen , dass ich sollte dir mitteilen , dass ich sollte euch sagen , dass
vám to říct
es ihnen sagen
vám chci říct
ich ihnen sagen will möchte ich ihnen sagen ich muss euch sagen
to vám nemohu říct pane
das darf ich ihnen nicht sagen , mr. kann ich ihnen nicht sagen , sir

S Synonyme von "vám říct"


"Vám říct" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr