V LOŇSKÉM ROCE AUF DEUTSCH

Übersetzung für V Loňském Roce in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.0941

Beispiele für die Verwendung V Loňském Roce in einem Satz und ihre Übersetzungen

Vláda paní fernándezové ztratila v loňském roce v kongresu většinu.
Auf dem Papier verlor die Fernández-Regierung im letzten Jahr die Mehrheit im Kongress.
Vzpomeň si co nám ivanek řekl že se stalo v loňském roce.
Denk daran, was Ivanek erzählte, was im letzten Jahr passiert ist.
Letztes jahr
Právě doktor strauss pomohl carrollovi v loňském roce uprchnout.
Es war Dr. Strauss, welcher Carroll letztes Jahr half, den Behörden zu entwischen.
To bylo v loňském roce jedno z hlavních témat rozpravy mezi parlamentem komisí.
Das war letztes Jahr ein ganz großer Diskussionspunkt zwischen Parlament und Kommission.
Andere satzbeispiele
Také konečný vítěz alberto contador čelí obvinění že měl v loňském roce pozitivní test.
Auch der diesjährige Sieger Alberto Contador wurde im Vorjahr angeblich positiv getestet.
Kolikpak jsem dostal v loňském roce.
Wieviel habe ich im vorigen Jahr bekommen?
V loňském roce jim evropský parlament udělil sacharovovu cenu za svobodu myšlení.
Sie wurden durch das Europäische Parlament im vergangenen Jahr mit dem Sacharow-Preis für Geistige Freiheit ausgezeichnet.
Proč jste se v loňském roce šestkrát přihlašovala do emailu debry parkerové.
Warum haben Sie Debra Parkers Mails gelesen? Sechs Mal im letzten jahr?
V loňském roce prodal francouzský chléb za 10 miliónů dolarů.
Letztes Jahr hat er für 10 Millionen Dollar französisches Stangenbrot verkauft.
V loňském roce... je historie.
Letztes Jahr ist Geschichte.
V loňském roce je zlý sen stále v dým.
Letztes Jahr ist ein böser Traum, der gerade in Flammen aufging.
V loňském roce tam bylo nějaké napětí boj o zastupování sweeneyho.
Es gab letztes Jahr ein paar Spannungen wegen dem Sweeney-Proxy-Fight?
V loňském roce jsme absolvovali sedm návštěv u doktora pět u zubaře.
Letztes Jahr waren wir siebenmal beim Arzt, fünfmal beim Zahnarzt.
V loňském roce v kosovu nesla plnou tíhu vojenského tažení amerika.
Vergangenes Jahr hat Amerika im Kosovo die Hauptlast des Militärfeldzuges getragen.
V loňském roce jsem vyzývala aby byly mírové jednotky SNS nahrazeny mezinárodními mírovými jednotkami.
Letztes Jahr forderte ich, die Friedenstruppen der GUS durch internationale Friedenstruppen zu ersetzen.
V loňském roce dirigoval symfonický orchestr roanoke během prázdninových koncertů.
Letztes Jahr dirigierte er tatsächlich das Roanoke Symphonie Orchester beim Ferienkonzert.
V loňském roce si firma půjčila více peněz než mexiko.
Letztes Jahr haben wir uns mehr Geld von Banken geliehen als Mexiko.
Toto rozhodnutí pak bylo učiněno v loňském roce.
Die Entscheidung wurde dann letztes Jahr getroffen.
Analýza havárieF-14 v coloradu. stalo se v loňském roce.
Die Analyse des F-14-Absturzes bei Coronado letztes Jahr.
Od mojí výstavy v loňském roce.
Seit meiner Vernissage letztes Jahr.
Zabil 10 nevinné lidí v idahu v loňském roce.
Er tötete 10 unschuldige Menschen letztes Jahr in Idaho.

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.0941

Wort für wort übersetzung


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr