VELMI ZAJÍMAVÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Velmi Zajímavé in der Deutsch

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0739

Beispiele für die Verwendung Velmi Zajímavé in einem Satz und ihre Übersetzungen

Velmi zajímavé.
Je to velmi zajímavé pane.
Es ist sehr interessant, Sir.
Tohle je velmi zajímavé kluci holky.
Dies ist wirklich interessant, Jungs und Mädchen.
To je velmi zajímavé.
Sie sind wirklich interessant für mich.
Bude to velmi zajímavé.
Das dürfte höchst interessant werden.
Aha... velmi zajímavé.
Höchst interessant.
Äußerst interessant
Velmi zajímavé.
Äußerst interessant.
To je podle mého velmi zajímavé.
Ich finde das äußerst interessant und richtig.
Ziemlich interessant
Je to velmi zajímavé takže by to mělo být přesné.
Das ist ziemlich interessant, dass das eine spezielle Gehirnfunktion ist.
Tohle je velmi zajímavé.
Das ist ziemlich interessant.
Andere satzbeispiele
Bylo velmi zajímavé vaše veličenstvo.
Es war sehr interessant, Euer Majestät.
Velmi zajímavé culluhu ale co s tím mám já zrovna společného.
Wirklich interessant, Culluh, aber was hat das alles mit mir zu tun?
Velmi zajímavé.
Sehr interessant.
Velmi zajímavé.
Sehr interessant.
Bylo to velmi zajímavé.
Der war wirklich interessant.
Velmi zajímavé.
Höchst interessant.
Musím říct že je to velmi zajímavé.
Ich muss sagen, es ist überaus interessant.
Jsou velmi zajímavé.
Sie sind wirklich interessant.
Tohle je velmi zajímavé.
Das ist äußerst interessant.
Bude to velmi zajímavé kapitáne.
Das fände ich höchst interessant, Captain.
Velmi zajímavé nicky.
Sehr interessant, Nicky.
Takže je to velmi zajímavé.
Es ist also wirklich interessant.
To je velmi zajímavé.
Das ist höchst interessant.
Právě jsem se vrátil z velmi zajímavé konverzace s detektivem inspektorem hendersonem.
Ich hatte grade ne sehr interessante Unterhaltung mit Detektive Inspektor Henderson.
Velmi zajímavé.
Sehr interessant.
Ve skutečnosti má therra některé velmi zajímavé návrhy na zlepšení továrny.
Therra hat sehr interessante Ideen zur Verbesserung der Anlage.
Pomocí této velmi zajímavé zprávy dělá parlament tři věci.
Mit diesem sehr interessanten Bericht praktiziert das Parlament dreierlei.
Koprolity jsou zkamenělé lidské výkaly jsou opravdu velmi zajímavé.
Koprolithe sind versteinerte menschliche Fäkalien und sie sind wirklich höchst interessant.
Velmi zajímavé.
Sehr interessant.
Velmi zajímavé zaměstnání.

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0739

"Velmi zajímavé" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr