VRCHNÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Vrchní in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.6066

Beispiele für die Verwendung Vrchní in einem Satz und ihre Übersetzungen

Chief ( šéfe , náčelníku , šéfko )
Vrchní superintendantka kazumi fukuiová.
Chief Superintendent Kazumi Fukui.
Vrchní zástupce clay stephens oddělení národní bezpečnosti.
Chief Deputy Clay Stevens, Department Heimatschutzbehörde.
Pane vrchní! ještě porci kuřecích křidélek.
Herr Ober, noch eine Portion Hähnchenflügel.
Vrchní účet.
Ober, die Rechnung.
Vrchní kameny vystavené slunci.
Wirft Steine oben in der Sonne ab.
Vrchní polička nalevo jak... jak... přijdete dolů po schodech.
Oben auf dem Regal. Gleich links, wenn man die Treppe runterkommt.
Vrchní inspektor hearne.
Chefinspektor Hearne!
Tady vrchní komisař clouseau.
Hier Chefinspektor Clouseau.
Andere satzbeispiele
Ah. můj noční stolek vrchní šuplík hned vedle ping-pongové pálky.
Ah, mein Nachtschrank, oberste Schublade, neben dem Tischtennisschläger.
Vrchní řada. třetí zprava.
Oberste Reihe, dritter von rechts.
Šlechetné úsilí vrchní kněžko.
Ein nobles Streben, Hohe Priesterin.
Sbalit vrchní úroveň.
Oberste Ebene einklappen.
Vrchní inspektor.
Chief Inspector.
Rozbalit vrchní úroveň.
Oberste Ebene ausklappen.
Vrchní soudce griffin!
Chief Justice Griffin.
Vrchní zpráva.
Oberste Nachricht.
Na vrchní polici hned vedle odstraňovače barvy.
Oben auf dem Schrank, neben der Farbenbeize.
Nový vrchní mírotvorce.
Der neue Oberste Friedenswächter.
Vrchní inspektor japp.
Chief Inspector Japp.
Budete vrchní inspektor záchodů v metru až s váma skončím.
Sie sind Inspektor der öffentlichen Toiletten, wenn ich mit Ihnen fertig bin.
Otevři vrchní šuplík.
Öffne deine oberste Schublade.
Pravá vrchní skříňka.
Im Schrank, oben rechts.
Děkuji vrchní komisaři.
Danke, Herr Chefinspektor.
Můj drahý vrchní inspektor japp!
Mein lieber Chief Inspector Japp!
Vrchní hranice rozsahu zákresu.
Obere Grenze des Zeichenbereiches.
Dr. isles vrchní soudní lékařka.
Dr. Isles, oberste Gerichtsmedizinerin.
Vrchní hranice.
Obere Grenze.
Jsem vrchní superintendant dones.
Ich bin Chief Superintendent Obacht.
Ten vrchní jsem našel ležet na zemi na chodbě.
Den oberen fand ich auf dem Boden, draußen im Gang.
Vrchní inspektor abberline.
Chief Inspektor Abberline?

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.6066

"Vrchní" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr