VYŘEŠÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Vyřeší in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.066

Beispiele für die Verwendung Vyřeší in einem Satz und ihre Übersetzungen

Lösen
Ale někteří obojživelníci nakonec problém vyřeší.
Aber einige Amphibien lösen schließlich das Problem.
Některý záhady se vyřeší samy co.
Einige Rätsel lösen sich von selbst, nicht wahr?
Ale určitě se to vyřeší až přijedou policajti sejmou otisky.
Aber das wird sich sicherlich klären, wenn die Cops hier sind, Fingerabdrücke... Ja, ja,
Nech klause elijaha ať to vyřeší.
Lass Klaus und Elijah das klären.
Jason to vyřeší.
Jason regelt das.
Všechno se vyřeší slibuju.
Das regelt sich alles, versprochen.
Andere satzbeispiele
To vyřeší všechny naše problémy.
Das löst all unsere Probleme.
Tvrdí že konečně vyřeší tu nejasnost s ponorkou.
Man sagt, es wird endlich die U-Boot-Kontroverse auflösen.
Tohle vyřeší spoustu našich problémů.
Das löst viele unserer Probleme.
Násilí všechno vyřeší nekruť pěstmi jako pepek námořník.
Gewalt löst alles und ich soll meine Faust nicht wie Popeye schwingen.
To vyřeší spoustu našich problémů.
Das wird uns viel Kopfzerbrechen ersparen.
Myslíte si že tábor to vyřeší.
Äh... halten Sie das Camp für die richtige lösung?
Party vyřeší prakticky cokoliv.
Eine Party löst so ziemlich alles.
To vyřeší všechny tvé problémy s těmi otravami.
Es wird all deine Probleme mit diesen Plagegeistern lösen.
Jenom se chci ujistit že se to vyřeší.
Ich sorge nur dafür, dass etwas getan wird.
Dynamit. dynamit vyřeší všechny problémy.
Meiner Erfahrung nach löst Dynamit alle möglichen Probleme.
Nech policajty ať to vyřeší.
Lass die Cops das klären.
Počkejte vyřeší se to.
Geduld, es wird sich bessern.
Vyřeší to všechny naše problémy.
Das löst all unsere Probleme.
Ostatní se vyřeší samo.
Der Rest regelt sich von selbst.
Jo oheň všechno vyřeší.
Ja, ein Feuer wird alles gut machen.
Ta vyřeší všechny vaše problémy.
Das Miststück löst all deine Probleme.
Zavoláte papínkovi ať to za vás vyřeší.
Deinen Daddy anrufen und ihn das klären lassen?
Počítač který výzvu vyřeší vyhraje 50 bitcoinů.
Der Computer, der die Aufgabe gelöst hat, erhält 50 Bitcoins.
Takže tam prostě přijde všechno vyřeší co tam dělal diplomata.
Und er wird also da hingehen und alles klären?
Automobilky vyřeší čisté k životnímu prostředí šetrné motory.
Autohersteller werden saubere, umweltfreundliche Motoren entwickeln.
To ale vyřeší jen jeden náš problém.
Das löst nur eines unserer Probleme.
Tyhle věci se časem nějak vyřeší samy.
Diese Dinge lösen sich irgendwie von selbst mit der Zeit.
Nech to ať se to vyřeší samo.
Lassen Sie zu, dass es sich selbst regelt.
Nikdy jsem ti neřekl že to něco vyřeší.
Ich habe dir nie gesagt, dass irgendetwas daraus wird.

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.066

Siehe auch


se to vyřeší
wird alles geklärt es sich von allein erledigt das regelt sich das wird das problem lösen die dinge werden sich
všechno se vyřeší
regelt sich alles wird alles aufgeklärt werden alles lässt sich lösen das wird sich alles auflösen das wird sich alles einrenken
se vyřeší samy
lösen sich von selbst , nicht sich von selbst erledigen sich von allein lösen

S Synonyme von "vyřeší"


"Vyřeší" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr