VYŘEŠENY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Vyřešeny in der Deutsch

Ergebnisse: 88, Zeit: 0.0639

Beispiele für die Verwendung Vyřešeny in einem Satz und ihre Übersetzungen

Společné evropské problémy musí být vyřešeny pomocí společných pravidel.
Gemeinsame europäische Probleme müssen mit gemeinsamen Regeln gelöst werden.
Ty však musí být v budoucnu vyřešeny praxí.
Das muss aber in der Zukunft praxisnah gelöst werden.
Rozdíly nesrovnalosti zjištěné na počátku posuzování řešeného podání byly vyřešeny.
Die zu Beginn des Verfahrens festgestellten Divergenzen wurden beseitigt.
Rozdíly zjištěné na počátku posuzování předložené záležitosti byly vyřešeny.
Die zu Beginn des Verfahrens festgestellten Divergenzen wurden beseitigt.

Aufgelöst

( odstranit , odstraňuje , zbavil )
Všechny konflikty nejsou vyřešeny. soubor nebyl uložen.
Noch sind nicht alle Konflikte aufgelöst. Die Datei wurde nicht gespeichert.
Uloží výsledek sloučení. musí být vyřešeny všechny konflikty!
Sichern des Zusammenführergebnisses. Alle Konflikte müssen aufgelöst sein!
Andere satzbeispiele
Byly při něm vyřešeny téměř všechny problémy jen několik jich zůstalo ještě otevřených.
Sie haben fast alle Probleme gelöst, lediglich ein paar sind noch ungelöst.
Konflikty vyřešeny.
Konflikte gelöst.
SIS II evidentně nemůže být spuštěn dokud tyto problémy nebudou vyřešeny.
Natürlich kann das SIS II nicht in Betrieb gehen, solange diese Probleme nicht gelöst sind.
Jsem přesvědčený že tyto problémy by měly být vyřešeny co nejdříve.
Diese Probleme sollten meiner Meinung nach so schnell wie möglich gelöst werden.
Všechny mouchy elektronického systému byly vyřešeny už před léty.
Dieser Fehler ist schon vor einigen Jahren behoben worden.
Problémy severní afriky nemohou být vyřešeny v jižní evropě.
Die Probleme von Nordafrika können nicht in Südeuropa gelöst werden.
Kdybys byl holka všechny problémy by byly vyřešeny.
Wenn du eine Frau wärst, wären all unsere Probleme gelöst.
Přesto ne všechny problémy byly vyřešeny.
Nun sind nicht alle Probleme gelöst.
Proměnné musí být postupně vyřešeny vyváženy.
Eine nach der anderen muss jede Variable gelöst und gegengerechnet werden.
Ty vraždy v markridge nebyly nikdy vyřešeny.
Und diese Morde bei Markridge wurden nie gelöst.
Jsou to případy které FBI odložila nebo nebyly vyřešeny.
Das sind die Fälle, die das FBI entweder abgelegt oder nicht gelöst hat.
Všechny vaše problémy jsou teď vyřešeny.
Jetzt sind alle unsere Probleme gelöst.
Nemohou být lehce vyřešeny.
Nicht so einfach lösen.
Dokud nebudou zločiny vyřešeny nadále bude vládnout ovzduší beztrestnosti.
Solange die Verbrechen nicht aufgeklärt werden, wird weiterhin ein Klima der Straflosigkeit vorherrschen.
Válka vyvolala závažné konflikty které do dnešního dne ještě nebyly vyřešeny.
Der Krieg hat tiefste Gräben gerissen, die bis heute nicht überbrückt werden konnten.
Tyto záležitosti musí být vyřešeny.
Das muss man umgehen.
Eddie všechny naše problémy jsou vyřešeny!
Eddie, all unser Ärger hat ein ende!
Dvě specifické otázky však nejsou vyřešeny.
Bei zwei konkreten Fragen war das jedoch nicht der Fall.
V tomto případě navíc dosud nejsou vyřešeny tři velké politické otázky.
Und im vorliegenden Fall müssen außerdem noch drei bedeutende politische Fragen geklärt werden.
Vražda hranta dinka další vraždy dosud nebyly vyřešeny.
Weder die Ermordung von Hrant Dink, noch die weiterer Personen wurde bislang aufgeklärt.
Zvláštní problémy životního prostředí které musí být případně vyřešeny.
Besondere Umweltprobleme, die gegebenenfalls zu lösen sind;
Nezatěžuj mě s podrobnostmi. řekni mi až budou vyřešeny.
Belaste mich nicht mit Details, sag Bescheid, wenn sie erledigt sind.
Rozdíly zjištěné na začátku posuzovací procedury byly vyřešeny.
Die festgestellten Meinungsverschiedenheiten zu Beginn des Verfahrens wurden ausgeräumt.
Doufáme že tyto otázky mohou být vyřešeny že grónsko dostane prioritu kterou si zaslouží že bude dosažena legislativní dohoda.
Wir hoffen, dass diese Fragen gelöst werden können, dass Grönland die Priorität gewährt wird, die ihm zustehen und dass ein Abkommen im Hinblick auf die Gesetzgebung gefunden werden kann.

Ergebnisse: 88, Zeit: 0.0639

Siehe auch


byly vyřešeny
gelöst wurden wurden beseitigt gelöst worden ist wurde eine lösung zu lösen
musí být vyřešeny
geklärt werden müssen gelöst werden müssen muss man umgehen erledigt werden müssen müssen aufgelöst sein

Sätze in alphabetischer reihenfolge


vyřešeny

"Vyřešeny" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr