VYŘEŠIL AUF DEUTSCH

Übersetzung für Vyřešil in der Deutsch

Ergebnisse: 221, Zeit: 0.0357

Beispiele für die Verwendung Vyřešil in einem Satz und ihre Übersetzungen

Casey vyřešil problém sebeuvědomění použitím existující mysli.
Caseys Lösung für das Problem der Empfindungsfähigkeit: einen existierenden Geist verwenden.
On to vyřešil.
Es ist seine Lösung.
Hlavní je že jsem to vyřešil.
Das Entscheidende ist, ich hab alles geregelt.
Jak jste to vyřešil?
Wie haben Sie es geregelt?

Lösen

Vyřešil by právní předpis problémy které máte dnes na mysli?
Würden Rechtsvorschriften die Probleme lösen, die Sie alle heute bewegen?
Možná bys ho měl nechat aby za tebe ještě vyřešil pár případů.
Warten Sie doch und lassen Sie ihn noch ein paar Fälle lösen.
Potřebuju abys něco vyřešil.
Du musst etwas klären.
Vyřešil jsem ty věci.
Ich musste was klären.
Andere satzbeispiele
Vyřešil jsem jeho hádanky splnil jeho výpravu.
Ich habe die Rätsel gelöst und alle Aufgaben erfüllt.
Už jsem je vyřešil.
Sie sind geklärt.
Ne ale vy jste to vyřešil za minut.
Nein. Aber du hast es in 5 Minuten gelöst.
To jsem vyřešil už včera!
Das haben wir gestern geklärt!
Člověk by si myslel že celý případ vyřešil on sám.
Man könnte meinen, er hatte den Fall allein gelöst.
Vyřešil jsi to s elenou?
Hast du alles mit Elena geklärt?
Vyřešil jsem tu derivaci co jste poslali paprskem.
Ich... ich habe die Ableitung gelöst, die du hergebeamt hast.
Případ jsem vyřešil.
Der Fall ist gelöst.
Váš výrok vyřešil paradox.
Diese Aussage behebt das Paradoxon.
Už jsem to vyřešil.
Was?-Es ist geklärt.
Profesore jednou jste řekl že tractatus vyřešil všechny filozofické problémy.
Sie sagten einmal, der Tractatus habe alle philosophischen Probleme gelöst.
Tak archimédes vyřešil problém.
Und so löste Archimedes das Problem.
Tedy on vyřešil jednu on tu druhou vyhrál souboj.
Er löste das eine, er das andere und er gewann den Kampf.
Columbo to vyřešil.
Colombo löst das schon.
Doktore vy jste vyřešil všechny mé problémy.
Doktor, Sie haben all meine Probleme gelöst.
Nepodceňuju policii z venice ale případ vyřešil jeden z našich mužů.
Ich will Venice nicht anschwärzen aber einer von uns löste den Fall.
Takže jak byste vyřešil tohle dilema?
Wie löst man diese Dilemma?
Jen jsem vyřešil tvůj malej problém s kytkama.
Nur dein kleines Blumenproblem gelöst.
Chtěl jsem aby cyril p versus NP vyřešil.
Ich wollte, dass Cyril das P-NP-Problem löst.
Věřím že ty by měly být pro mě protože to já vyřešil ten případ.
Ich glaube dann sind die für mich, weil ich den Fall löste.
Vyřešil jsem to.
Ich habe es gelöst.
Vytvořil jsem to když jsem problém vyřešil.
Das ich eingebracht habe, während ich ein Problem löste.

Ergebnisse: 221, Zeit: 0.0357

Siehe auch


to vyřešil
um es herauszufinden es gelöst haben es herausgefunden du kümmerst dich
já to vyřešil
ich habe es gelöst ich löse es

Sätze in alphabetischer reihenfolge


vyřešil

"Vyřešil" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr