VYŘEŠILA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Vyřešila in der Deutsch

Ergebnisse: 101, Zeit: 0.0283

Beispiele für die Verwendung Vyřešila in einem Satz und ihre Übersetzungen

Lösen

Ať máte jakékoli problémy přeju vám abyste je vyřešila.
Was immer lhr Problem ist, ich hoffe, Sie lösen es.
Vyřešila by ale revalvace žen-min-pi americké problémy?
Doch würde eine Aufwertung des Renminbi Amerikas Probleme lösen?
Andere satzbeispiele
Podruhé jsem si myslela že jsem tu hádanku vyřešila.
Beim 2. Mal dachte ich, das Puzzle wäre gelöst.
Všechny hlavolamy jsi vyřešila rychleji než šimpanzi.
Du hast alle Aufgaben schneller als jeder Affe gelöst.
Není pravděpodobné že cenzura by problém vyřešila.
Auch Zensur ist wahrscheinlich keine Lösung des Problems.
Myslela jsem že jsem to vyřešila v pojistném protokolu ale zřejmě ne.
Ich dachte, ich hätte das im ausfallsicheren Protokoll gelöst, aber offensichtlich nicht.
První skupina ta nejlepší vyřešila vše za 20 minut.
Die erste Gruppe, sie war die Beste, löste alles in 20 Minuten.
Problém který jste napsal na tabuli... vyřešila jsem to.
Die Problemstellung, die Sie an die Tafel schrieben, habe ich gelöst.
Všichni víme jak ten problém vyřešila.
Wir wissen, wie sie dieses Problem löste.
Tento byl obzvláště frustrující chloe ho vyřešila během minuty.
Dieses hier war ausserordentlich frustrierend und dann kam Chloe sie löste es in einer Minute.
Vyřešila jsem náš problém.
Ich habe all unsere Probleme gelöst.
Nějaký problém s pamětí který ellie vyřešila.
Ein Speicherproblem, das Ellie gelöst hat.
Ráda bych vyřešila hádanku.
Ich möchte das Rätsel lösen,
Nějaký problém s pamětí který ellie vyřešila.
Ein Speicher-Problem, das Ellie gelöst hat.
Proto je zavolána armáda aby vyřešila záhadu.
Das Militär soll das Rätsel lösen.
Alex tady zdá se už vše vyřešila.
Alex scheint alles gelöst zu haben.
Jedním tahem jsi vyřešila všecko.
Und mit einem Schlag hast du alles gelöst.
Lisbonová ty jsi to vyřešila.
Lisbon, du hast es gelöst.
Najednou jste vyřešila všechny tyhle případy pohřešovaných osob.
Sie haben alle diese Vermisstenanzeigen in nur einem Fall gelöst.
Oceňuji že jste tu situaci vyřešila slečno shawová.
Ich weiß zu schätzen, dass Sie diese Situation gelöst haben, Ms. Shaw.
Vyřešila jsem ho navzdory vám.
Ich habe ihn trotz Ihnen gelöst.
Vlastně je tichý jako myška od té doby co jsem vyřešila celé to pokojové fiasko.
Er ist still wie eine Maus, seit ich das Zimmerfiasko gelöst habe.
Vyřešila jsem náš problém.
Ich habe unser Problem gelöst.
Už jsi vyřešila větší problémy.
Du schon größere Probleme als das gelöst.
Operace by ten konflikt vyřešila.
Die Operation sollte den Konflikt beilegen.
Je na mercii aby to vyřešila. musíš jet do beamfleotu.
Merzien muss das klären, du musst nach Beamfleot.

Ergebnisse: 101, Zeit: 0.0283

Siehe auch


konflikt vyřešila
den konflikt beilegen den konflikt gelöst

Sätze in alphabetischer reihenfolge


vyřešila

"Vyřešila" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr