VYŘEŠILI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Vyřešili in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 131, Zeit: 0.039

Beispiele für die Verwendung Vyřešili in einem Satz und ihre Übersetzungen

Geklärt

( vyřešeno , vyřešené , vyjasněna )
Já myslela že jsme tohle vyřešili když jste naposledy zasáhli.
Ich dachte, wir hätten das geklärt, als ihr euch zuletzt eingemischt habt.
Všechno jsme to vyřešili.
Es ist alles geklärt.

Lösen

Chci vědět jak ty případy vyřešili když důkazy neukazovaly na podezřelého.
Ich will wissen, wie sie diese Fälle lösen, wenn die Beweise nicht zum Verdächtigen führen.
Je na čase abychom tento problém vyřešili staromódně.
Es ist an der Zeit, dass wir dieses Problem auf die altmodische Weise lösen.
Andere satzbeispiele
Jak vyřešili?
Gelöst wie?
Její případ jsme vyřešili ne?
Ihr Fall ist gelöst, oder nicht?
Ne my jsme vyřešili tvůj problém johne.
Nein, wir haben dein Problem gelöst, John.
My... jsme tak nějak ten problém vyřešili.
Wir haben... das Problem irgendwie gelöst.
Ta věc s beth? myslel jsem že jste to s hughem vyřešili už před lety?
Ich dachte, die Sache sei mit Hugh schon längst geklärt?
My jsme to vyřešili.
Wir haben es gelöst.
Jsme to vyřešili.
Damit wär das geklärt.
Je div že jste vůbec vyřešili nějaký případ.
Ein Wunder, dass Sie überhaupt Fälle lösen.
Ten problém jsme vyřešili.
Dieses Problem wurde gelöst.
Je třeba abychom se tímto problémem zabývali vyřešili jej.
Wir müssen uns mit diesem Problem auseinandersetzen und es lösen.
Už jste to s tátou vyřešili?
Hast du das mit deinem Dad geklärt?
Oba vyřešili?
Und beide lösen?
Jsem ráda že jsme to vyřešili.
Freut mich, dass das geklärt ist.
Stefan já jsme konečně vyřešili naše problémy.
Stefan und ich hatten endlich unsere Probleme gelöst.
Už jste vyřešili problém s tím chlapečkem?
Ist das Problem mit dem Kleinen gelöst?
Vyřešili jsme to.
Wir haben das geklärt.
V ideálním světě všechny bychom je vyřešili.
In einer idealen Welt würden wir sie alle lösen, aber das machen wir nicht.
Vážně všechno jsme vyřešili.
Wir haben alles geklärt.
Myslím že jsme to vyřešili.
Ich denke, Sie haben es gelöst.
Vy dva jste už všechno vyřešili?
Ihr habt also alles geklärt?
Jak jste to vyřešili?
Wie wurde sie gelöst?
Domnívám se že záležitosti související s tranzitními zeměmi jsme více méně vyřešili.
Ich meine, dass die Transitangelegenheit mehr oder weniger gelöst ist.
Že jsme případ vyřešili.
Dass der Fall gelöst ist.
Takže navzdory vaší neschopnosti jsme ten případ vyřešili.
Trotz Ihrer Unfähigkeit haben wir den Fall gelöst.
Vážně si myslíš že jsme ten caspereův případ vyřešili?
Glaubst du wirklich, wir hätten den Fall Caspere gelöst?
Vyřešili jsme problém s převozem velké pizzy.
Das Problem mit dem Transport der Pizza ist gelöst.

Ergebnisse: 131, Zeit: 0.039

Siehe auch


problém vyřešili
problem zu lösen haben das problem gelöst die türkrise gelöst problem zu beheben
jsme to vyřešili
geklärt ist sie haben es gelöst lösung war wir das lösen konnten das doch geklärt problem wurde behoben wär das geklärt

S Synonyme von "vyřešili"


"Vyřešili" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr