VYROBENÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Vyrobené in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.1248

Beispiele für die Verwendung Vyrobené in einem Satz und ihre Übersetzungen

Hergestellte ( vyrobené , vyráběné , získané )
Zboží jiné než nově vyrobené dovážené za účelem prodeje v dražbě.
Für andere als neu hergestellte waren, die im hinblick auf ihre versteigerung eingeführt werden.
Zušlechtěné výrobky vyrobené z rovnocenného zboží byly vyvezeny ze Společenství před dovozem dovozového zboží.
Aus ersatzwaren hergestellte veredelungserzeugnisse vor der einfuhr von einfuhrwaren aus der gemeinschaft ausgeführt werden.
Hergestellt ( vyrobeno , vyrobené , vyráběna )
Ano pane vyrobené ve Francii.
Ja, herr. hergestellt in franzien, die spalten eine eiche.
Vyrobené v Americe z nejmodernějších polymerů... zkrášlují zatímco chrání.
In amerika hergestellt. schützt, verschönert und steigert den wert ihres.
Produziert ( produkuje , vyrábí , vytváří )
Tyhle pánvice byli vyrobené ve Městě bratrské lásky.
Diese pfannen wurden in der stadt der brüderlichen liebe produziert.
Kopírování sekvence DNA vyrobené z jednoho identického předchůdce.
Von der duplizierung einer dns-sequenz, produziert von einem einzigen identischen vorfahren.
Erzeugte ( vyrobený , vyprodukovaný , vyprodukované )
EHSV vítá evropský akční plán pro biologické hospodářství biologicky vyrobené potraviny.
Der EWSA begrüßt den europäischen aktionsplan für ökologische landwirtschaft und ökologisch erzeugte lebensmittel.
Výbor vítá předlohu akčního plánu pro biologické zemědělství biologicky vyrobené potraviny.
Der ausschuss begrüßt die vorlage des aktionsplans für ökologische landwirtschaft und ökologisch erzeugte lebensmittel.
Andere satzbeispiele
Množství vyrobené nebo dovezené látky;
Hergestellte oder eingeführte menge des Stoffes;
Došlo k jasnému zvýšení poměru elektrické energie vyrobené z biomasy.
Der anteil des aus biomasse erzeugten stroms ist eindeutig gestiegen.
Množství vyrobené nebo dovezené látky;
Hergestellte oder eingeführte menge des Stoffs;
Lokálně vyrobené spotřebované potraviny se ozařovat nemusí.
Nahrungsmittel, die vor ort hergestellt und verbraucht werden, müssen nicht bestrahlt werden.
Látky vyrobené mimo Společenství.
Gesamtmengen bei ausserhalb der gemeinschaft hergestellten stoffen.
Čtyři vějičky jsou vyrobené z materiálu obsahující ostatky.
Vier der köder wurden aus material von menschlichen überresten hergestellt.
Potraviny vyrobené z GMO uvedené na trh v souladu s právními předpisy Společenství;
Aus GVO hergestellte lebensmittel, die gemäß dem gemeinschaftsrecht in verkehr gebracht werden;
Zboží je vyrobené přímo tady ve Státech.
Das zeugs wird direkt vor ort in den USA hergestellt.
Údaj o každé složce potravin vyrobené z GMO.
Die angabe jeder einzelnen aus GVO hergestellten Lebensmittelzutat;
Výrobky tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech až j.
Dort ausschließlich aus erzeugnissen nach den buchstaben a bis j hergestellte waren.
Zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech až j.
Dort ausschließlich aus erzeugnissen gemäß buchstabe a bis j hergestellte waren.
Produkty živočišného původu vyrobené z materiálu přežvýkavců nebo obsahující tento materiál.
Tierische erzeugnisse, die wiederkäuermaterial enthalten oder daraus hergestellt wurden.
Sedačky jsou vyrobené z obsahu pytlíku do vysavače.
Und deine sitze sind aus staubsauger-abfällen hergestellt.
Dva výborné negeneticky vyrobené exempláře jako mi.
Zwei feine, nicht gentechnisch erzeugte exemplare wie uns?
Byly vyrobené zde v Kanadě.
Sie wurden hier in kanada hergestellt.
Toto jsou rakety TOW vyrobené v USA.
Das ist eine tow-rakete, hergestellt in den USA.
Vyrobené ze srdcí ohrožených druhů.
Hergestellt aus den herzen bedrohter arten.
Vyrobené v Benátkách.
Hergestellt in venedig.
Vyrobené licencované provozované Archou.
Hergestellt, lizenziert und betrieben von ark.
Vyrobené v souladu s vojenskými standardy nebo specifikacemi; nebo.
Hergestellt, um einen militärischen standard oder eine militärische spezifikation zu erfüllen, oder.
Vyrobené v Belgii.
In belgien hergestellt.
Nebezpečné hračky vyrobené v Číně jsou problémem pro nás pro všechny.
Gefährliches in china hergestelltes spielzeug ist für uns alle ein problem.

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.1248

Siehe auch


ručně vyrobené
handgearbeitet selbstgemachtes von hand gebundene von hand gefertigt handgemachte

"Vyrobené" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr