ZÁSOBNÍ VLOŽCE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Zásobní Vložce in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.1546

Beispiele für die Verwendung Zásobní Vložce in einem Satz und ihre Übersetzungen

Patrone ( zásobní vložce , náboj , náplni )
Humalog 100IU/ ml injekční roztok v zásobní vložce.
Humalog 100 E/ml, Injektionslösung in Patrone.
Humalog 100IU/ ml injekční roztok v zásobní vložce insulinum lisprum původem z rdna.
Humalog 100 E/ml Injektionslösung in Patrone Insulin lispro über rDNA hergestellt.
Einer patrone ( zásobní vložce , náboj , náplni )
Injekční suspenze v zásobní vložce pro opticlik.
Injektionssuspension in einer Patrone für OptiClik.
Mixtard 10 penfill 100m.j. ml. injekční suspenze v zásobní vložce.
Mixtard 10 Penfill 100 I.E./ml Injektionssuspension in einer Patrone.
Der patrone ( zásobní vložce , náboj , náplni )
Zkontrolujte roztok v zásobní vložce.
Kontrollieren Sie die Lösung in der Patrone.
Co bych měl/ udělat pokud v zásobní vložce vidím vzduchové bubliny.
Was soll ich tun, wenn in der Patrone eine Luftblase zu sehen ist?
Andere satzbeispiele
Neorecormon v zásobní vložce obsahuje až mg fenylalaninu v jedné zásobní vložce jako pomocnou látku.
NeoRecormon in Patronen enthält bis zu 0,5 mg Phenylalanin pro Patrone als Hilfsstoff.
Co přípravek humalog 100IU/ ml injekční roztok v zásobní vložce obsahuje.
Was Humalog 100 E/ml, Injektionslösung in Patrone enthält.
Insuman infusat se dodává v zásobní vložce o obsahu 15 ml roztoku 315 IU.
Insuman Infusat gibt es in Patronen mit 3,15 ml Lösung 315 I. E.
Přípravek je dodáván v zásobní vložce penfill nebo v předplněném peru flexpen innolet.
Es ist in Patronen(PenFill) oder fertigpens(FlexPen oder InnoLet) erhältlich.
Inzulíny v lahvičce nemíchejte s inzulíny v zásobní vložce.
Mischen Sie keine Insuline in Durchstechflaschen mit Insulinen in Patronen.
Neorecormon 20 000 IU lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem v zásobní vložce.
Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung in Patronen 20.000 I.E./ml.
Insulin human winthrop rapid 100IU/ ml injekční roztok v zásobní vložce.
Insulin Human Winthrop Rapid 100 I.E./ml Injektionslösung in einer Patrone.
Insulin human winthrop basal 100IU/ ml injekční suspenze v zásobní vložce.
Insulin Human Winthrop Basal 100 I.E./ml Injektionssuspension in einer Patrone.
Insulin human winthrop infusat 100IU/ ml injekční roztok v zásobní vložce.
Insulin Human Winthrop Infusat 100 I.E./ml Injektionslösung in einer Patrone.
Insulin human winthrop basal 100IU/ ml injekční roztok v zásobní vložce.
Insulin Human Winthrop Basal 100 I.E./ml Injektionssuspension in einer Patrone.
Novomix 30 penfill 100j. ml injek ní suspenze v zásobní vložce insulinum aspartum.
NovoMix 30 Penfill 100 E/ml Injektionssuspension in einer Patrone Insulinaspart.
Novorapid penfill 100j. ml injekční roztok v zásobní vložce.
NovoRapid Penfill 100 E/ml, Injektionslösung in einer Patrone.
Novorapid penfill 100j. ml injekční roztok v zásobní vložce insulinum aspartum.
NovoRapid Penfill 100 E/ml Injektionslösung in einer Patrone Insulinaspart.
Insuman rapid 100IU/ ml injekční roztok v zásobní vložce.
Insuman Rapid 100 I.E./ml Injektionslösung in einer Patrone.
Má sloužit pouze k odhadu velikosti dávky zbývající v zásobní vložce.
Sie dient nur zum Abschätzen der in der Zylinderampulle verbleibenden Restmenge.
Insuman infusat 100IU/ ml injekční roztok v zásobní vložce.
Insuman Infusat 100 I.E./ml Injektionslösung in einer Patrone.
Insuman rapid 100IU/ ml injekční roztok v zásobní vložce insulinum humanum.
Insuman Rapid 100 I.E./ml Injektionslösung in einer Patrone Insulin human.
Insuman rapid 100IU/ ml injekční roztok v zásobní vložce pro opticlik insulinum humanum.
Insuman Rapid 100 I.E./ml Injektionslösung in einer Patrone für OptiClik Insulin human.
Actraphane 10 penfill 100m.j. ml. injekční suspenze v zásobní vložce.
Actraphane 10 Penfill 100 I.E./ml Injektionssuspension in einer Patrone.
Injekční suspenze v zásobní vložce.
Injektionssuspension in einer Patrone.
Actrapid penfill 100m.j. ml injekční roztok v zásobní vložce.
Actrapid Penfill 100 I.E./ml Injektionslösung in einer Patrone.
Injekční roztok v zásobní vložce.
Injektionslösung in einer Patrone.
Actrapid penfill 100m.j. ml injekční roztok v zásobní vložce insulinum humanum rdna.
Actrapid Penfill 100 I.E./ml Injektionslösung in einer Patrone Insulin human r-DNS.
Ml roztoku na injekci v ml zásobní vložce typ sklo se západkovou zátkou halobutylová guma aluminiovým lemujícím krytem s černou gumovou vložkou.
Ml Injektionslösung in einer 3 ml Zylinderampulle(Typ i Glas), verschlossen mit einem Kolbenstopfen(Halogenbutylgummi) und einer gebördelten Aluminiumkappe mit einem schwarzen Gummieinsatz.

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.1546

Wort für wort übersetzung


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr