ZAHRNOUT AUF DEUTSCH

Übersetzung für Zahrnout in der Deutsch

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.2931

Beispiele für die Verwendung Zahrnout in einem Satz und ihre Übersetzungen

Einzuschließen ( zahrnout , zahrnuje )
Pokud zkoušíte zahrnout vše.
Wenn du versuchst, alles einzuschließen.
Výrazně obtížnější je zahrnout jiné nové produkty.
Es ist viel schwieriger, andere neue Produkte einzuschließen.
Aufnehmen ( zahrnout , zahrnuje )
Chceme zahrnout své průmyslové dědictví.
Auch das industrielle Erbe wollen wir aufnehmen.
Členské státy mohou do svých návrhů národních ročních pracovních programů zahrnout opatření nadnárodní povahy.
Die Mitgliedstaaten können staatenübergreifende Maßnahmen in ihren Entwurf des nationalen Jahresarbeitsprogramms aufnehmen.
Einbeziehen ( zahrnout , zahrnuje )
Do srovnávání zahrnout roky.
Jahre in die Suche einbeziehen.
Mohl bych vás zahrnout do všech aspektů vyšetřování.
Ich würde Sie in alle Aspekte mit einbeziehen.
Andere satzbeispiele
Je tedy vhodné zahrnout ECB jako pozorovatele v rámci smíšeného výboru.
Es ist daher ratsam, die EZB als Beobachter in den Gemeinsamen Ausschuss aufzunehmen.
Města mohou zahrnout do svého programu okolní region.
Die Städte können beschließen, die sie umgebende Region in ihr Programm mit einzubeziehen.
Není pochyb že lisabonská strategie selhala když se pokoušela zahrnout všechno.
Die Lissabon-Strategie scheiterte zweifelsohne daran, dass man versuchte, darin alles aufzunehmen.
Je proto legitimní zahrnout trh se službami do dvoustranných mnohostranných obchodních jednání.
Deshalb ist es legitim, den Dienstleistungsmarkt in bilaterale und multilaterale Handelsverhandlungen einzubeziehen.
Cíl zahrnout „ acquis programu URBAN “ do budoucích evropských programů.
Ziel ist, den „Besitzstand URBAN“ in die nächsten europäischen Programme zu integrieren.
Komise by měla zahrnout veškeré dostupné důkazy které by mohly toto hodnocení ovlivnit.
Die Kommission sollte dabei alle Nachweise berücksichtigen, die Auswirkungen auf die Bewertung haben könnten.
Poslouchejte mě. musíme rozšířit pátrání zahrnout severní část connecticutu rhode island.
Wir müssen unsere Suche erweitern, um Upstate Connecticut und Rhode Island zu erfassen.
Zahrnout úkoly které mají & datum splnění v tištěných dnech.
Aufgaben einschließen, die an den ausgedruckten Tagen fällig sind.
Zahrnout vše.
Alle einbeziehen.
Zahrnout přídavná jména.
Adjektive einschließen.
Zahrnout do ruční kontroly pošty.
In manuelle Prüfung einbeziehen.
Zahrnout úkoly& bez data dokončení.
Aufgaben & ohne Fälligkeitsdatum einbeziehen.
Do námořní strategie můžeme zahrnout mnoho odvětví mnoho činností mnoho hledisek.
In der Meeresstrategie können wir viele Bereiche, Maßnahmen und Perspektiven einschließen.
Zahrnout poznámky.
Kommentare einbeziehen.
Mám tě zahrnout do svýho přání.
Soll ich dich in meinen Wunsch einschließen?
Nechceš mě snad zahrnout mezi své poddané.
Mich zählst du ja wohl nicht zu deinen Untertanen.
Může někdo prosím zahrnout brooke.
Scheißt du bitte auch auf diese Brooke?
Zahrnout do seskupování proměnné.
Const in Gruppierung einbeziehen.
Zahrnout dekorace oken.
Fensterrahmen mit aufnehmen.
To nemůžeme zahrnout zadek prošacování kalhot.
Wie wär's mit Popotatschen und rubbeln?
Osvobození od povinnosti zahrnout některé údaje do prospektu.
Befreiung von der Aufnahme bestimmter Angaben in den Prospekt.
Problematiku posouzení sucha je upřímně řečeno poměrně obtížné zahrnout.
Die Frage der Dürrebewertung ist- offen gestanden- relativ schwer einzuordnen.
Proto je pro nás důležité zahrnout tuto věc do mezinárodních rozhovorů.
Für uns ist es deshalb von grundlegender Bedeutung, dieses Thema bei internationalen Gesprächen einzubringen.
Vlastně jsem jí chtěl zahrnout.
Eigentlich wollte ich es einbeziehen.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.2931

"Zahrnout" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr