ZKOUŠCE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Zkoušce in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.1299

Beispiele für die Verwendung Zkoušce in einem Satz und ihre Übersetzungen

Probe ( vzorek , zkoušku , zkouší )
Bene ty jsi stále ve zkoušce takže nemáme na výběr.
Ben, Sie sind noch auf Probe im Dienst, daher bleibt mir keine Wahl.
Vítejte na zkoušce bobe.
Willkommen zur Probe, Bob.
Prüfung ( zkouška , posouzení , přezkoumání )
Pokud v této zkoušce neuspějeme potom se neapolské plameny rozhoří po celé evropě.
Wenn wir diese Prüfung nicht bestehen, werden die Flammen von Neapel auf ganz Europa übergreifen.
Únorové volby podrobí tyto předpoklady nejvážnější zkoušce za celá desetiletí.
Bei den Wahlen im Februar werden diese Prämissen wohl der schwersten Prüfung seit Jahrzehnten unterzogen.
Test ( test , zkouška , testem )
V této zkoušce nesmíme propadnout v tom spočívá ona výzva.
Diesen Test müssen wir bestehen- und darin liegt die Herausforderung.
Přistupme k poslední zkoušce.
Wir machen einen letzten Test.
Der probe ( test , zkouška , testem )
Na zkoušce jsi vypadala bezvadně.
Bei der Probe sahst du prima aus.
Dnes večer ... mě po zkoušce... zavezl domů vince johnson.
Heute Abend nach der Probe hat mich Vince Johnson nach Hause gebracht.
Der prüfung ( test , zkouška , testem )
Dělala jsem si o tebe po té zkoušce starosti.
Ich war nach der Prüfung besorgt. Was denn?
Zítra po zkoušce můžu zůstat doma jestli jí bude pořád špatně.
Nach der Prüfung morgen kann ich zu Hause bleiben, wenn sie noch krank ist.
Andere satzbeispiele
Nemáte být na zkoušce s přítelem.
Proben Sie nicht mit lhrem Freund?
Zeugnis über die staatliche pharmazeutische prüfung osvědčení o státní zkoušce z farmacie vydané příslušnými orgány;
Das von den zuständigen Behörden ausgestellte Zeugnis über die staatliche Pharmazeutische Prüfung.
Nabídl jsem vám celý svět při první zkoušce cti jsem vás zradil.
Ich habe dir die Welt angeboten und beim ersten Test habe ich deine Ehre verraten.
Je to podobné ústní zkoušce.
Wie eine mündliche Prüfung.
Papíry k přípravné zkoušce pane wickersi.
Die Übungs Tests, Mr Wickers.
Uvidíme se na zkoušce hell house.
Wir sehen uns bei den Hell House Proben.
Jsem jako bull durham než bude po zkoušce z arbitráže.
Ich ziehe ein"Bull Durham", bis die über die Schieds Prüfung.
Jestli v téhle zkoušce neuspějeme čeká demokracii dlouhá zima.
Wenn wir diese Tests nicht bestehen, stehen der Demokratie schwierige Zeiten bevor.
Sadba která nebyla vyřazena je pak podrobena nové úřední zkoušce.
Das nicht ausgeschiedene Pflanzgut wird sodann einer erneuten amtlichen Prüfung unterzogen.
Jestli v téhle zkoušce neuspějeme čeká demokracii dlouhá zima.
Wenn wir diese Tests nicht bestehen, wird die Demokratie lange auf Eis liegen.
Prosím postupte k vaší závěrečné zkoušce.
Bitte melden Sie sich für Ihre letzte Prüfung im nächsten Raum.
Prosím postupte k vaší závěrečné zkoušce.
Bitte melden Sie sich für Ihre letzte Prüfung im nächsten Raum.
Neobstáli v králově zkoušce.
Sie bestehen den Test unseres Königs nicht.
Proč si nebyl na zkoušce.
Wieso hast du die Prüfung nicht abgelegt?
Verze testovací sady použité pi zkoušce.
Version des beim Test verwendeten Testsatzes.
Je na zkoušce v akademii.
Sie ist bei der Probe in der RADA.
Byli jsme na zkoušce ... minulost přítomnost se míchaly dohromady.
Wir waren schon am Proben. Vergangenheit und Gegenwart haben sich überlagert.
Verze testovací sady použité při zkoušce.
Version des beim Test verwendeten Testsatzes.
Uvidíme se na zkoušce.
Dann bis zur Probe.
Podrobili mě zkoušce.
Sie machten einen Test.

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.1299

Siehe auch


v této zkoušce
diesen test diese prüfung diese probe in dieser belastungsprobe
uvidíme se na zkoušce
wir sehen uns bei der probe dann bis zur probe

"Zkoušce" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr