ZNÁMÝCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Známých in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.1796

Beispiele für die Verwendung Známých in einem Satz und ihre Übersetzungen

Herschele krustofsky jste obviněn z těch nejodpornějších zločinů známých klaunstvu.
Herschel Krustofsky, sie sind hier, wegen den abscheulichen Verbrechen, bekannt als, Clowndom.
Velí strašné skupince separatistů známých jako SRU.
Er kommandiert eine fiese kleine Bande von Separatisten, bekannt als die SRU.
Freunde ( přátelé , kamarádi , kámoši )
Zeptám se známých. možná se zastavíme.
Ich frage meine Freunde, vielleicht kommen wir.
Mám spoustu známých kteří jsou teroristi.
Ich habe viele freunde, die terroristen sind.
Bekannte ( známá , známe , přiznal )
Jeho firma uklízela v mnoha známých firmách na jihu švédska.
Für Reinigungspersonal.""Einige bekannte Firmen in Südschweden-""- zählen zu den Kunden.
Existuje 15 525 známých látek které nelze zaznamenat standardními senzory.
Es gibt 15.525 bekannte Substanzen, die von den Scannern nicht erkannt werden.
Takže z osmi známých lidí na plakátě byl jen jeden z nich ateistou.
Von den acht berühmten Männer auf dem Poster ist nur einer Atheist gewesen.
Toto město je plné známých jmen která tu ale už nejsou.
Diese Stadt ist übersättigt mit berühmten Namen die nicht mehr hier sind.
Andere satzbeispiele
Bez známých teroristických kontaktů.
Keine bekannten Verbindungen zu Terroristen.
Absorbance při těchto známých koncentracích byly již změřeny.
Die Absorption dieser bekannten Konzentrationen wurden bereits gemessen.
Mých nejbližších známých.
Meiner engsten Bekannten.
Mám spoustu známých kterým se nelíbím.
Viele meiner Freunde mögen mich nicht sehr.
Zahajte pátrání začněte u posledních známých souřadnic.
Fangen Sie mit der Suche bei den letzten bekannten Koordinaten an.
Vidím zde několik známých tváří z minulého semestru ovšem mnoho nových.
Ich sehe einige bekannte Gesichter vom letzten Semester und, natürlich, viele neue.
Zobrazí seznam známých datových strojů jejich popisy.
Zeigt eine Liste bekannter Datenquellen und deren Beschreibungen an.
Pár známých tvé sestry zustalo ve meste.
Ein paar Freunde deiner Schwester sind gerade in der Stadt.
Název odrůdy případně údaj o jeho obecně známých synonymech;
Sortenname und gegebenenfalls Angabe seiner allgemein bekannten Synonyme;
Jednou jsme mluvili pouze pomocí veršů ze známých básní.
Eine Nacht sprachen wir nur in Versen von berühmten Gedichten.
Zaznamenání všech známých punkerů setkávacích míst doupat atd.
Personifizierung aller bekannter Punker, Treffpunkte, Höhlen usw.
Tady občan z stanoviště northern light. vysílám na všech známých frekvencích.
Hier ist Citizen Z aus Camp Northern Light ich sende live auf allen bekannten Frequenzen.
Kdykoliv máte šanci střílejte do známých slabých míst.
Schießt auf bekannte Schwachstellen, wann immer sich eine Gelegenheit dazu bietet.
U policie v haltonu mám pár známých. hledají ji.
Ich habe ein paar Freunde beim Halton PD, und sie schauen sich um.
K důkazu existence starších obecně známých ochranných známek.
Zum Nachweis des Bestehens der notorisch bekannten älteren Marken.
Dva z mých známých sendvičů.
Zwei meiner berühmten Käsetoasts.
Hádejte kdo je na seznamu jeho známých společníků.
Und ratet mal, wer auf seiner Liste bekannter Mitarbeiter steht.
Ty máš asi hodně známých kteří věří v tanky.
Du hast zu viele Freunde, die an Panzer glauben.
Na jejich posledních známých souřadnicích budeme za hodin.
Erreichen die letzte bekannte Position in sechs Stunden.
Byla jsem u známých.
Ich war bei freunden!- Bei wem?
Posílají ti díla známých autorů provedené od autorů se stejným příjmením.
Das sind Werke berühmter Autoren, von gleichnamigen Schauspielern gelesen.
Je mi úzko z těch tvých známých.
Das mit Ihren Freunden tut mir Leid.

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.1796

Siehe auch


již známých
bereits bekannten
hodně známých
menge bekannter viele verbindungen viele vertraute zu viele freunde

"Známých" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr