ZRUŠENA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Zrušena in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.0857

Beispiele für die Verwendung Zrušena in einem Satz und ihre Übersetzungen

Aufgehoben ( zrušena , se zrušuje , zrušené )
Izraelská blokáda pásma gazy musí být zrušena musí být zajištěny dodávky elektřiny paliva.
Die Blockade des Gaza-Streifen durch Israel muss aufgehoben, Strom und Brennstoffe müssen geliefert werden.
V místech kde jsou opatření stanovená odstavcem zrušena členské státy rovněž zajistí aby.
Werden die Maßnahmen des Absatzes 4 aufgehoben, stellen die Mitgliedstaaten ferner Folgendes sicher.
APIM bude zrušena k 31. prosinci 2000.
Die APIM wird zum 31. Dezember 2000 aufgehoben werden.
Vzhledem k tomu že směrnice87/22/EHS by měla být proto zrušena;
Die Richtlinie 87/22/EWG sollte daher aufgehoben werden.
Abgebrochen ( přerušeno , zrušeno , ukončena )
Autodestrukce zrušena.
Selbstzerstörungssequenz abgebrochen.
Destrukce zrušena.
Selbstzerstörung abgebrochen.
Abgesagt ( zrušil , zrušený , odvolal )
Ta večeře byla minulý rok zrušena.
Das Dinner wurde im letzten Jahr abgesagt?
Moje sebevražedná mise byla zrušena.
Meine Selbstmord-Mission ist abgesagt.
Od této minuty jsou všechna vaše partnerství zrušena.
Ab sofort sind Ihre Partnerschaften aufgelöst.
Dohoda už byla zrušena.
Das Abkommen wurde bereits aufgelöst.
Andere satzbeispiele
Ledna 2007 zrušena.
Januar 2007 aufgehoben.
Úvodní program výzkumu vzdělávání uvedený v článku 215 smlouvy zrušena.
Erstes Forschungsund Ausbildungsprogramm gemäß Artikel 215 des Vertrags aufgehoben.
V zájmu rozšíření odbytových možností by měla být zrušena současná zeměpisná omezení.
Um die Absatzmöglichkeiten auszuweiten, müssen die derzeitigen geografischen Beschränkungen für den Alkoholverkauf aufgehoben werden.
Navíc by měla být zrušena rozhodnutí2000/766/ES2001/9/ES.
Darüber hinaus sollten die Entscheidungen 2000/766/EG und 2001/9/EG aufgehoben werden.
Bezpečtnostní opatření byla zrušena.
Die Notfallmaßnahmen wurden aufgehoben.
Uvedená ustanovení by proto měla být rovněž zrušena.
Diese Bestimmungen sollten daher ebenfalls gestrichen werden.
Autodestrukce zrušena.
Selbstzerstörung abgebrochen.
Operace zrušena.
Operation abgebrochen.
Svatba zrušena.
Hochzeit abgesagt.
Sporná podpora byla francouzskými orgány zrušena v roce 2002.
Die streitige Beihilfe wurde von den französischen Behörden 2002 abgeschafft.
Vzhledem k tomu že směrnice78/610/EHS může být po provedení této směrnice zrušena.
Die Richtlinie 78/610/EWG kann nach Umsetzung der vorliegenden Richtlinie aufgehoben werden.
Moje suspendace byla zrušena.
Meine Suspendierung ist aufgehoben.
Schůzka JIC byla zrušena.
Das JIC-Meeting wurde abgesagt.
Omezení zbraní byla zrušena.
Die Waffenbeschränkungen wurden aufgehoben.
Autodestrukce zrušena.
Ansage Selbstzerstörung abgebrochen.
Návštěva byla taky zrušena.
Ihr wurde auch abgesagt.
GR13 mise byla zrušena.
Der Einsatz wurde abgebrochen!
Tato položka bude zrušena.
Diese Mittelbindung wird aufgehoben.
Lékařská licence zrušena místo pobytu neznámé.
Mark Cahill, Arztzulassung widerrufen, Aufenthaltsort Unbekannt.
Autodestrukční sekvence zrušena.
Selbstzerstörungssequenz abgebrochen.

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.0857

Siehe auch


byla zrušena
wurde abgesagt ist abgesagt aufgehoben wurden wurde aufgehoben
cesta zrušena
reise annulliert wird fahrt annulliert wird
musí být zrušena
muss abgesagt werden müssen zurückgezogen werden muss aufgehoben werden haben , müssen aufgehoben werden muss exorziert werden
by měla být zrušena
abgeschafft werden sollte aufgehoben werden sollte beseitigt werden sollten werden , sollten aufgehoben werden

"Zrušena" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr