AS A RESULT SUOMEKSI

Käännös as a result vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 1232, Aika: 0.1053

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä As A Result käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

As a result of reforms in postal services, significant quality improvements are reported at community level.
Postipalvelujen uudistamisen seurauksena yhteisössä on havaittu merkittävää laadun paranemista.
There is also ascites formation as a result of cancers, called malignant ascites.
Myös askites muodostumisen seurauksena syövät, kutsutaan pahanlaatuinen vesipöhö.
As a result, funding for this incentive programme has been doubled.
Têmên tuloksena kannustinohjelman rahoitus on kaksinkertaistettu.
As a result, 3G will provide businesses with new opportunities for achieving productivity gains.
Tämän vuoksi3G tulee tarjoamaan yrityksille uusia mahdollisuuksia tuottavuushyötyihin.
As a result, this makes them much less willing to vote again.
Tämän tuloksena he ovat entistä vähemmän halukkaita äänestämään uudelleen.
Citizens of the community die as a result of an accident or violence.
( 1) vuosittain noin 235_000 yhteisön kansalaista kuolee onnettomuuksien tai väkivallan seurauksena.
As a result, exchange of information does not really function.
Tämän vuoksi tietojenvaihto ei käytännössä toimi.
As a result, the leather is tough, durable and easy to clean.
Tuloksena on vahva, kestävä ja helposti puhdistettava nahka.
As a result releases online casino sites more tablets and smartphones compatible games every day.
Seurauksena vapauttaa nettikasinosivustot enemmän tabletteja ja älypuhelimiin yhteensopiva pelejä joka päivä.
As a result, they have made progress with regard to correcting macroeconomic imbalances.
Niiden ansiosta on edistytty makrotalouden epätasapainon korjaamisessa.
As a result of increased pressure, there has been a certain degree acceleration since then.
Lisääntyneen paineen ansiosta on tapahtunut jonkin verran nopeutusta.
As a result, many programmes will encourage a more effective transfer of technology to smes.
Tämän vuoksi monissa ohjelmissa kannustetaan siirtämään tekniikkaa tehokkaammin pk-yrityksiin.
Whether deliberately or as a result of age combined with drink.
Joko tahallisesti tai johtuen iästä juominen mukaanlukien.
They will exploit our weaknesses and our citizens will suffer as a result.
Heikkouttamme käytetään hyväksi, ja sen seurauksena kansalaiset kärsivät.
As a result, 694 asian companies already attended 7 europartenariats.
Tuloksena 694 aasialaista yritystä on ottanut osaa seitsemään europartenariat-tapahtumaan.
Has stabilized the rural population as a result of the direct and indirect employment generated.
Sen turvin luotujen suorien ja epäsuorien työpaikkojen ansiosta väestö on pysynyt maaseudulla,
As a result, the concentration of fondaparinux is expressed as milligrams(mg).
Tuloksena fondaparinuuksin pitoisuus ilmaistaan milligrammoina( mg). ei.
As a result, the material specific targets have been maintained in this proposal.
Tämän vuoksi materiaalikohtaiset tavoitteet on säilytetty tässä ehdotuksessa.
As a result the patient is short of breath and experiences repeated wheezing.
Seurauksena potilas on hengästyneenä ja kokee toistuvasti vinkumista.
As a result, patients fall asleep and wake up at unusual times.
Sen vuoksi potilaat nukahtavat ja heräävät epätavallisiin aikoihin.
As a result of that, thousands of workers will lose their jobs.
Tämän vuoksi tuhannet työntekijät menettävät työpaikkansa.
As a result this report does not state a preference between the options.
Vaikutusarvioinnissa ei näin ollen aseteta etusijalle kumpaakaan näistä vaihtoehdoista.
And there was total misunderstanding as a result.
Ja siellä oli totaalinen väärinymmärrys tuloksena.
His man died as a result.
Hänen miehensä kuoli sen vuoksi.
Increase in other administrative expenditure as a result of the operation.
Muiden hallintomenojen lisääntyminen toiminnan seurauksena.
As a result, estimations of undeclared work vary widely2.
Sen vuoksi pimeää työtä koskevat arviot vaihtelevat suuresti .2.
As a result, the WTO set up a panel in june 2012.
Tämän vuoksi wto-paneeli perustettiin kesäkuussa 2012.
As a result, he saw no reason to keep him in prison.
Näin ollen hän ei katsonut aiheelliseksi pitää häntä vankilassa.
As a result we can offer even more high-quality and energy-efficient products to our customers.".
Tuloksena voimme tarjota entistä laadukkaampia ja energiatehokkaampia tuotteita asiakkaillemme.
As a result, our economic growth is lower and unemployment higher.
Seurauksena on talouskasvumme heikkeneminen ja työttömyyden kasvu.

Tulokset: 1232, Aika: 0.1053

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää