FIRST OF ALL SUOMEKSI

Käännös first of all vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 3307, Aika: 0.1051

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä First Of All käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

First of all, oxytocin is a shy molecule.
Ensinnäkin, oksitosiini on" ujo" molekyyli.
The complementary systems consider first of all whether a person needs protection.
Täydentävissä järjestelmissä harkitaan ensiksi, tarvitseeko henkilö suojelua.
First of all, this is white magic, not black magic.
Ensinnäkin tämä on valkoista magiaa, ei mustaa.
Mr president, first of all i would like to thank mrs figueiredo for her report.
Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi kiittää esittelijä figueiredoa hänen mietinnöstään.
First of all, kash Ford?
Ensinnäkin, kash ford. ei ihminen.
It considers, first of all, that the action is inadmissible.
Se katsoo ensiksi, että kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi.
And, first of all, was a rule necessary?
Ja ennen kaikkea, oliko sääntö tarpeellinen?
But first of all, we would like to explain how we think.
Mutta ensiksi, haluaisimme selvittää, miten me ajattelemme.
Mr president, i would like first of all to thank mrs carlotti.
Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää jäsen carlottia.
First of all, bob, we know so little about miriam.
Ensinnäkin, bob, miriamista tiedetään kovin vähän.
First of all, i would like to welcome the initiative report by ms hall.
Ennen kaikkea haluaisin toivottaa tervetulleeksi esittelijä hallin valiokunta-aloitteisen mietinnön.
Mr president, first of all my congratulations go to the rapporteur.
Arvoisa puhemies, aluksi onnitteluni esittelijälle.
First of all, i don't care if they like shark tank more than techtonic.
Ensinnäkin en välitä, pitävätkö he shark tankista enemmän kuin techtonicista.
I would first of all like to thank the belgian presidency for their initiative on friday.
Haluaisin aivan ensimmäiseksi kiittää puheenjohtajavaltio belgiaa perjantaita koskevasta aloitteesta.
First of all, that is offensive.
Ensiksi, tuo on loukkaavaa.
First of all, i like to play matches without draws.
Ennen kaikkea haluan pelata otteluita ilman tasapelejä.
Mr president, i would like first of all to make three political comments.
( EL) arvoisa puhemies, haluaisin aluksi esittää kolme poliittista kommenttia.
First of all, you know who zod is?
Ensiksi, tiedätkö kuka zod on?
First of all, i would like to extend my condolences on the death of your brother.
Aivan ensimmäiseksi tahdon ottaa osaa- veljenne kuoleman johdosta.
First of all we have to find and call to account those who are guilty of the act.
Kaikkein ensimmäiseksi on löydettävä ja asetettava vastuuseen tekoon syyllistyneet.
First of all, he's still seeing cleo ricard.
Ensinnäkin, hän tapailee yhä cleo ricardsia.
Okay, first of all, you can't lose your virginity to a tampon.
Okei, ensiksikin neitsyyttä ei voi menettää tamponille.
First of all, i left the house to you and jake.
Ensinnäkin jätin talon sinulle ja jakelle.
First of all, many of the candidate countries do not meet the copenhagen criteria.
Ensiksi monet ehdokasvaltioista eivät täytä kööpenhaminan kriteereitä.
First of all, the lusty leopard is where i developed my game.
Aluksi, lusty leopardissa minä kehitin pelini.
First of all, our tool do not require install in your PC.
Ennen kaikkea, työkalumme eivät vaadi asentaa tietokoneeseen.
First of all, the member states must also implement the provisions of the directives.
Aivan ensimmäiseksi jäsenvaltioiden onkin alettava noudattaa direktiivien määräyksiä ja toteutettava ne.
Well, first of all, you need to accept that you're dead.
Kaikkein ensimmäiseksi, sinun täytyy hyväksyä, että olet kuollut.
Okay, first of all, i didn't say they talked.
Okei, ensiksikin, en sanonut niiden puhuneen.
First of all, i get the painting back.
Ennen kaikkea, sain maalauksen takaisin.

Tulokset: 3307, Aika: 0.1051

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "first of all"


"First of all" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää