I DON'T KNOW HOW SUOMEKSI

Käännös i don't know how vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2647, Aika: 0.0925

Esimerkkejä I Don't Know How käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Oh, willy, i don't know how to thank you.
Voi, willy, en tiedä, miten voin kiittää sinua.
I don't know how this happened.
En tiedä kuinka tämä oikein tapahtui.
Robert, i don't know how to express.
Robert. en tiedä, miten ilmaisisin.
I don't know how to describe them.
En osaa oikein kuvailla niitä.

I don't know how the song ends.
En tiedä, miten laulu päättyy.
And that i don't know how to listen.
Ja että en tiedä kuinka kuunnella.
I don't know how he got there.
En ymmärrä, miten hän pääsi sinne.
Buffy, i don't know how to say this.
Buffy, en tiedä kuinka sanoa tätä.
Mary, i don't know how to help opie.
Mary, en osaa auttaa opea.

I don't know how to reach you.
En tiedä, miten tavoittaisin sinut.
I don't know how marie takes it.
En tajua, miten marie kestää sen?
I don't know how you two do this every day.
Kuinka voit? en ymmärrä, miten teette tätä päivittäin.
I don't know how i can compete with victor.
En tiedä, miten voin kilpailla victorin kanssa.
I don't know how to help you.
En osaa auttaa sinua.
I don't know how to send you back.
En tiedä kuinka lähettää sinut takaisin.
Seriously, i don't know how you work there.
En ymmärrä, miten voit työskennellä siellä.
I don't know how you can work at that place.
En tajua, miten voit työskennellä siinä paikassa.
I don't know how, or who.
En tiedä kuinka tai kuka.
I don't know how to help you.
En tiedä, miten auttaa sinua.
But i don't know how to drive.
Mutta en minä osaa ajaa.
I don't know how else to explain.
En osaa selittää tekoani muutoin.
I don't know how long this will take.
En tiedä kuinka kauan tässä kestää.
I don't know how to believe you.
En tiedä, miten voisin uskoa sinua.
I don't know how obvious that is.
En tiedä, miten ilmeistä.
I don't know how to open the oysters.
En osaa avata ostereita.
I don't know how to fix it!
En minä osaa korjata sitä!
Louie, i swear i don't know how you live with this smell.
Louie, en ymmärrä, miten voit asua tässä hajussa.
I don't know how this happened.
En tajua, miten tässä näin kävi.
I don't know how to swim, but there you can swim undisturbed.
En osaa uida, mutta siellä voit uiskennella rauhassa.
I am saying that i don't know how he will react.
Että en tiedä, miten se reagoi.

Tulokset: 2647, Aika: 0.0925

KATSO MYÖS

Katso myös


"I don't know how" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää