I HAVE ALWAYS SUOMEKSI

Käännös i have always vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2575, Aika: 0.0977

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä I Have Always käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

I have always loved you.
Ell, olen aina rakastanut sinua.
I think i have always loved you!
Luulen, että olen aina rakastanut sinua.
You see i have always wanted to travel around the world if i could.
Oien aina haiunnut matkusteiia ja kiertää koko maaiiman.
I have always wanted a carcass.
Olenkin aina halunnut raadon.
I have always protected jack.
Olen aina suojellut jackia.- todellako?
I have always been good to you people!
Oien aina oiiut hyvä teiiie.
I have always loved you, bonnie.
Olen aina rakastanut sinua, bonnie.
I have always given khaled his freedom.
Khaled on aina saanut vapauksia.
I have always gone out of my way for coloreds!
Oien aina ponnisteiiut väriiiisten hyväksi.
I have always wanted to come here.
Olenkin aina halunnut käydä täällä.
I have always wondered how it felt to take a tip.
Olenkin aina aprikoinut miltä tuntuu saada juomarahaa.
Lloyd loves vermont, and i have always loved this house.
Lloyd rakastaa vermontia ja olen aina rakastanut tätä taloa.
I have always wanted to sail.
Samppanjaa, purjehdusta... olin aina halunnut purjehtia.
No, but i have always wanted to.
Se on aina kiinnostanut.
I have always been interested in the world of foods.
Oien aina oiiut kiinnostunut eriiaisista ruoista.
I have always wanted to discuss--.
Olenkin aina halunnut keskustella--.
I have always understood you were a shrewd fellow at your job.
Olin aina kuvitellut, että te olette taitavia työssänne.
I have always been wealthy but this is the first time i ever felt rich.
Rahaa on aina ollut mutta ensi kertaa tunnen olevani rikas.
Marge, i have always loved you.
Marge, olen aina rakastanut sinua.
I have always feel positive towards you.
Oien aina ajateiiut sinua positiivisesti.
I have always wondered what it would be like.
Olenkin aina miettinyt, millaista se olisi.
I just knew that you were the one that i have always needed.
Tiesin sinun olevan se, jota olin aina tarvinnut.
For some reason, i have always got cash in my pocket!
Jostain syystä taskunpohjalla on aina rahaa!
I have always been a tiger.
Oien aina oiiut tiger.
Summer, i have always loved you!
Summer, olen aina rakastanut sinua!
When i adopted him, i have got the life i have always wanted.
Kun adoptoin hänet, sain elämän, jota olin aina halunnut.
I have always got room for one more.
On aina tilaa vielä yhdelle.
I have always wanted to get married in a... in a barn.
Olenkin aina halunnut mennä naimisiin ladossa.
Besides, i have always been good with dogs.
Sitä paitsi, olen aina ollut hyvä koirien kanssa.
Poole, i have always loved you.
Tri poole, olen aina rakastanut sinua.

Tulokset: 2575, Aika: 0.0977

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"I have always" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää