I HOPE THAT SUOMEKSI

Käännös i hope that vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 7460, Aika: 0.1082

Esimerkkejä I Hope That käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

And i hope that canada will win.”.
Ja toivon, että kanada voittaa.
And i hope that ass was worth it.
Ja toivottavasti se akka oli sen arvoinen.
I hope that mr prodi is listening.
Toivon, että prodi kuuntelee.
I hope that satisfies your curiosity.
Toivon sen tyydyttävän uteliaisuutesi.

I hope that tom stays in australia.
Toivon, että tomi pysyy australiassa.
Boy, i hope that was you.
Voi pojat, toivottavasti se olit sinä.
I hope that roger is enlightened now.
Toivon, että roger on nyt valaistunut.
I hope that the commission will not forget that.
Toivon, ettei komissio unohda sitä.
I hope that was your homework.
Toivottavasti se oli kotitehtäväsi.

I hope that day will come, sir.
Toivon sen päivän tulevan.
I hope that piece of cottontail was worth it.
Toivon sen jänön olevan sen arvoista.
I hope that tom will never do that again.
Toivon, ettei tom tee sitä enää koskaan uudestaan.
I hope that the troika can be firm but fair in its conclusions.
Toivonkin, että troikka on päätelmissään tiukka ja oikeudenmukainen.
I hope that your child is courageous and strong and lucky.
Toivon, että lapsesi on rohkea, vahva, ja onnekas.
I hope that gives you enough time.
Toivottavasti se aika riittää sinulle.
I hope that parliament will continue the project of building europe by dismantling monopolies.
Toivonkin, että parlamentti jatkaa euroopan rakentamista purkamalla monopoleja.
I hope that the council will study these proposals without delay.
Toivoisin, että neuvosto tutkisi näitä ehdotuksia mahdollisimman pian.
I hope that other member states will follow this example.
Toivon, että muut jäsenvaltiot seuraavat tätä esimerkkiä.
I hope that was not true.
Toivon, ettei se pitänyt paikkaansa.
I hope that someone can be you.
Toivon sen jonkun olevan sinä.
I hope that was background on lieutenant commander wilkerson.
Toivottavasti se oli tausta- tietoa komentajakapteenista.
I hope that will not be forgotten as this report goes through.
Toivon, ettei tätä unohdeta, kun mietintö menee läpi.
I hope that's the truth.
Toivon sen olevan totta.
I hope that's okay.
Toivottavasti siitä ei ole haittaa.
I hope that won't change.
Toivottavasti se ei muutu.
I hope that we can at least get this right.
Toivonkin, että pystymme säätämään ainakin tästä oikealla tavalla.
I hope that the commission and the council agree.
Toivon, että komissio ja neuvosto ovat samaa mieltä.
So i hope that parliament will endorse these measures.
Toivonkin, että parlamentti tukee näitä toimia.
Boy, i hope that wasn't the brakes.
Pojat, toivottavasti siinä ei ollut jarrut.
I hope that the commission does not forget our family in latin america.
Toivon, ettei komissio unohda sukujuuriamme latinalaisessa amerikassa.

Tulokset: 7460, Aika: 0.1082

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"I hope that" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää