IF YOU HAVE SUOMEKSI

Käännös if you have vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 5778, Aika: 0.2288

Esimerkkejä If You Have käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

If you have an active infection.
Jos sinulla on aktiivinen infektio.
What if you have an episode?
Entä jos saat kohtauksen?
If you currently have an infection or if you have long-term or repeated infections.
Jos sinulla on parhaillaan infektio tai jos sinulla on pitkäkestoisia tai toistuvia infektioita.
If you have missed an aldurazyme infusion, please contact your doctor.
Jos olet ollut poissa aldurazyme-infuusiokerralta, ota yhteys lääkäriisi.

If you have active tuberculosis or other severe infections.
Jos sinulla on aktiivinen tuberkuloosi tai jokin muu vakava infektio.
Grandmother, if you have another heart attack, you could die.
Voit kuolla jos saat vielä sydänkohtauksen.
Leonard, what if you have an allergic reaction...-... to the surgeon's latex gloves?
Mitä, jos saat allergisen reaktion kirurgin lateksihanskoista?
Ziagen is not recommended if you have moderate liver disease.
Ziagenia ei suositella, jos sinulla on kohtalainen maksasairaus.
If you have secrets, you can tell them to me.
Voi vittu! pojat, jos teillä on salaisuuksia, ne kerrotaan mulle.

Drink the concoction twice a day if you have a bad headache.
Juoda keitos kahdesti päivässä, jos sinulla on huono päänsärky.
You can still win money... if you have five out of six.
Voitat yhä rahaa, jos saat viisi kuudesta oikein.
Sinclair, if you have a problem, call the FBI.
Neiti sinclair, jos teillä on ongelma, soittakaa FBI:.
But if you have to know, i was the love of her life.
Mutta jos sinun on pakko tietää, olin hänen elämänrakkautensa.
If you have a question for my client, address the questions to me, please.
Jos sinulle on kysyttävää asiakkaaltani, osoita kysymys minulle.
In particular, if you have a vehicle or if you have gasoline.
Etenkin, jos teillä on ajoneuvo tai bensaa.
Or if you have to leave, let me come with you.
Tai jos sinun on pakko mennä, anna minun tulla mukaasi.
If you have safire 3600, choose 30GB.
Jos sinulla on safire 3600, valitse30GB.
What if you have help?
Entä jos saat apua?
If you have a fever or an infection.
Jos sinulla on kuumetta tai infektio.
If you have a seizure, see your doctor as soon as possible.
Jos saat kohtauksen, hakeudu lääkärin vastaanotolle mahdollisimman pian.
If you have developed pure red cell aplasia your MIRCERA treatment will be discontinued.
Jos sinulle on kehittynyt punasoluaplasia, mircera- hoito lopetetaan.
Tell your doctor or pharmacist if you have problems swallowing tablets.
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinun on vaikea niellä tabletteja.
If you have enough support in the council, go for it.
Siitä vaan, jos saatte riittävän neuvoston tuen.
If you have doubts, you're free to test them.
Jos teillä on epäilyksiä, voitte vapaasti testata niitä.
But if you have to covet your neighbor's wife's ass.
Mutta jos sinun on pakko himoita naapurisi vaimoa,".
If you have a seizure, stop taking fampyra and tell your doctor immediately.
Jos saat kouristuskohtauksen, lopeta fampyra-depottablettien ottaminen ja kerro siitä heti lääkärille.
If you have a severe infection.
Jos sinulla on vaikea-asteinen infektio.
If you have an issue with me, you deal with me.
Jos teillä on ongelma kanssani,- hoitakaa se kanssani.
If you have the opportunity to vanquish eames, by all means, seize it.
Jos saatte tilaisuuden tuhota aamesin, tarttukaa siihen kaikin mokomin.
If you have developed PRCA, your MIRCERA treatment will be discontinued.
Jos sinulle on kehittynyt PRCA, mircera-hoito lopetetaan.

Tulokset: 5778, Aika: 0.2288

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"If you have" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää