IF YOU NEED SUOMEKSI

Käännös if you need vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2380, Aika: 0.2664

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä If You Need käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

And if you need anything.
Ja jos tarvitset jotakin.
Or if you need help.
Tai jos tarvitset apua.
Holler if you need me.
Huutakaa, jos tarvitsette minua.
If you need any help with the coffin, call me.
Huutakaa, jos tarvitsette apua arkun kanssa.
If you need to go, i understand.
Ymmärrän jos haluat lähteä.
I'm a good fighter if you need me.
Olen hyvä taistelija jos tarvitset sellaista.
Tell my butler if you need anything.
Kertokaa hovimestarille jos tarvitsette jotain.
Well, if you need me, Grayson's door is always open.
No, jos tarvitset minua, graysonin ovi on aina avoin.
If you need therapy, you would better see a shrink.
Jos kaipaat henkistä onaniaa, järjestän sinulle puoskarin.".
Just text me if you need more tilly inspiration. more... tinspiration!
Tekstaa, jos haluat lisää tilly-inspiraatiota.
And if you need another act, i also play this.
Olen mukana ja jos tarvitsette lisää esittäjiä, soitan myös tätä.
Milhouse, call me if you need to talk.
Milhouse, soita jos haluat jutella.
The phone is in the kitchen if you need to make that call.
Puhelin on keittiössä, jos sinun täytyy soittaa.
Not if you need a garage.
Et, jos tarvitset korjaamoa.
(Danny) call me if you need backup.
Soita, jos kaipaat apua.
I will be here if you need me.
Olen täällä jos tarvitsee.
I will check it if you need that, but it's there.
Tarkistan, jos haluat, mutta se on siellä.
If you need to take a moment.
Jos sinun täytyy hengähtää.
Adam, if you need to make, call me.
Adam, jos tarvitset vessaa, soita minulle.
If you need a project, get a dog.
Hanki koira, jos kaipaat tekemistä.
But... if you need greater cause.
Mutta jos tarvitsette paremman syyn.
I will be able to understand if you need to think it.
Ymmärrän, jos sinun täytyy miettiä asiaa.
And if you need anything.
Ja jos tarvitset jotain.
And if you need me, i am there.
Voin auttaa jos tarvitsee.
Yes, and if you need to know.
Niin ja jos haluat tietää.
I'm here if you need anything.
Olen täällä jos tarvitsette jotain.
Emme, if you need to talk.
Emme, jos sinun pitää puhua.
Let me know if you need anything.
Herätä, jos kaipaat jotain.- palveluksia.
I'm here if you need me.
Olen täällä, jos kaipaat minua.
How much tube should you order if you need four 1.3-metre lengths of tube?
Kuinka paljon rakenneputkea pitää tilata, jos tarvitsee neljä 1,3 metrin kappaletta?

Tulokset: 2380, Aika: 0.2664

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää