IN THE FIELD SUOMEKSI

Käännös in the field vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 3929, Aika: 0.0867

Esimerkkejä In The Field käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

How alernativa normal developers in the field who build and sell 6-9 thousand.
Miten alernativa normaali kehittäjät alalla, joka rakentaa ja myy 6-9000.
Both external evaluations and self-evaluations are used in the field of immigrant integration.
Maahanmuuttajien kotoutumisen alalla käytetään sekä ulkoisia arviointeja että itsearviointeja.
Don't eat in the field, finch.
Älä syö kentällä, finch.
Same as the one we saw in the field.
Sama kuin pellolla näkemämme.

Gabriela, about seeing you in the field,- what was that about?
Gabriela, sinun näkemisestä kentällä, mistä siinä oli kyse?
KG, technology leadership is not the only declared objective in the field of safe automation technology.
Kg:lle teknologiajohtajuus turvallisen automaatiotekniikan alalla ei ole ainoa tavoite.
On environmental quality standards in the field of water policy and amending directive 2000/60/EC.
Ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla sekä direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta.
Montgomery burns... uh... award for... outstanding achievement in the field of.
Olet voittanut ensimmäisen vuosittain jaettavan montgomery burnsin suurenmoisen suorituksen palkinnon erinomaisuuden saralla.
The becca winstone i knew was cold in the field, calculating.
Tuntemani becca winstone oli kentällä kylmä, laskelmoiva.

Let him who is in the field not return back to get his clothes.
Ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.
Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field.
Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla.
Other public or private bodies active in the field of higher education;
Muut korkea-asteen koulutuksen alalla toimivat julkiset tai yksityiset organisaatiot.
There's no greater luxury in the field... than working with a friend you rely on.
Suurinta luksusta kentällä on työskentely ystävän kanssa,
It's in the field, kirstie.
Se on pellolla, kirstie.
I was in the field with you... and everything went white.
Olin pellolla kanssasi ja kaikki muuttui valkoiseksi.
The commission shall cooperate with institutions and organizations active in the field of rare diseases.
Komissio tekee yhteistyötä harvinaisten sairauksien alalla toimivien laitosten ja järjestöjen kanssa.
In the field of information exchange and training, the operational objectives of the programme are to:.
Tiedonvaihdon ja koulutuksen alueella ohjelman toimintatavoitteet ovat seuraavat:.
Cursed shalt thou be in the city, and cursed shalt thou be in the field.
Kirottu olet sinä kaupungissa ja kirottu olet kedolla.
After meeting in the field, toshi-kun asks krauser-san to help him study.
Tavattuaan kentällä, toshi-kun kysyy krauser-san auttaa häntä opiskelemaan.
A preparatory mission of experts is currently in the field.
Alustava asiantuntijavaltuuskunta on tällä hetkellä alueella.
Looks like her whole unit's in the field.
Koko yksikkö on kentällä.
Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the field.
Kirottu olet sinä kaupungissa ja kirottu olet kedolla.
Let him who is in the field not return back to take his cloak.
Ja joka pellolla on, älköön palatko takaisin ottamaan vaatettansa.
Company LG- a recognized leader in the field of electronics and telecommunications.
Yritys LG- tunnustettu johtava elektroniikan alalla ja televiestinnã¤ssã¤.
You want to know why a wizard toils in the field like a farmer?
Haluat tietää, miksi velho uurastaa kentällä kuten viljelijä?
It's significantly improving productivity and quality in the field.
Se parantaa merkittävästi tuottavuutta ja laatua kentällä.
Detective Winston's in the field.
Etsivä winston on kentällä.
Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field.
Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla.
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
Ja joka pellolla on, älköön palatko vaatteitansa ottamaan.
Transversal action will support networks in the field of language learning and linguistic diversity.
Poikittaisohjelmalla tuetaan kieltenoppimisen alan verkostoja ja kielellistä monimuotoisuutta.

Tulokset: 3929, Aika: 0.0867

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää