IS A VERY SUOMEKSI

Käännös is a very vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 4336, Aika: 0.1437

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä Is A Very käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tom is a very strong man.
Tom on hyvin vahva mies.
Tom is a very shy boy.
Tomin on hyvin ujo poika.
Tom is a very dangerous man.
Tom on erittäin vaarallinen mies.
New york is a very busy and noisy place.
New york on hyvin kiireinen ja meluisa paikka.
Tom is a very liberal person.
Tom on todella vapaamielinen henkilö.
Tom is a very dangerous man.
Tomi on erittäin vaarallinen mies.
Lord bonham is a very un-crusty young man, heir to the duke of innesford.
Lordi bonham on hyvin epäkärttyisä nuori mies, innesfordin herttuan perillinen.
This is a very important point.
Tämä on todella tärkeä pointti.
This is a very urgent matter.
Tämä on varsin kiireellinen asia.
Tom is a very creative person.
Tom on erittäin luova henkilö.
That is a very good example, but what happened to the other five?
Tämä on oikein hyvä esimerkki, mutta miten kävi muille viidelle?
The bible is a very dangerous text.
Raamattu on erittäin vaarallinen teksti.
French is a very interesting language.
Ranska on todella mielenkiintoinen kieli.
This is a very important link and one that has been upgraded recently.
Tämä on varsin tärkeä junayhteys, ja sitä on äskettäin kunnostettu.
Samuel sullivan is a very dangerous man.
Samuel sullivan on hyvin vaarallinen mies.
This is a very clear pattern and demand for more protein is also increasing.
Tämä on varsin selkeä kaava, ja myös valkuaisaineiden kysyntä lisääntyy.
But it is a very singular thing," dr.
Mutta se on kovin kummallista", huomautti tohtori mortimer.
Lambert-eaton myasthenic syndrome is a very rare disorder.
Lambert-eatonin myasteeninen oireyhtymä on hyvin harvinainen häiriö.
Carter, this is a very important project.
Carter, tämä on erittäin tärkeä projekti.
Sima, phil is a very good man.
Sima, phil on oikein hyvä mies.
That is a very good idea.
Se on todella hyvä idea.
I think that this is a very constructive approach.
Nähdäkseni tämä lähestymistapa on varsin rakentava.
Raylene is a very dynamic woman.
Raylene on erittäin dynaaminen nainen.
Still, IVF is a very aggressive approach for a woman of your age.
Hoito on kovin raju keino sinun iässäsi.
Nigeria is a very fragile and unstable democracy.
Nigeria on hyvin hauras ja epävakaa demokratia.
Self-delusion is a very dangerous game, lydia.
Ltsepetos on todella vaarallista peliä, lydia.
The power to maintain it is a very different matter.
Sen pitämisen voima on aivan eri asia.
This fellow is a very nice bird, this is the pied cuckoo.
Tämä kaveri on oikein hieno lintu, se on jakobiinikäki.
Booth is a very good man.
Booth on oikein hyvä mies.
For me, denial is a very particular pleasure.
Minulle kieltäytyminen- on aivan erityinen nautinto.

Tulokset: 4336, Aika: 0.1437

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Is a very" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää