IS VERY IMPORTANT SUOMEKSI

Käännös is very important vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 3061, Aika: 0.3014

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä Is Very Important käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Zathras, this is very important.
Zathras, tämä on erittäin tärkeää.
This is very important, johnny.
Tämä on hyvin tärkeää, johnny.
Controlling our body is very important to win, will you meet this challenge?
Hallitsemaan kehonsa on erittäin tärkeää voittaa, sinä vastaamaan tähän haasteeseen?
In the MMORPG online games is very important backstory, community and character development.
MMORPG online-pelejä on erittäin tärkeää backstory, yhteisö ja luonteen kehittymisen.
This is very important, margene.
Tämä on hyvin tärkeää, margene.
Meditation is very important in buddhist cultures.
Meditaatio on todella tärkeää buddhalaisissa kulttuureissa.
Meditation is very important in buddhist cultures.
Mietiskely on todella tärkeää buddhalaisissa kulttuureissa.
The route is very important for turku from the point of view of tourism.
Reitti on hyvin merkittävä turulle matkailun näkökulmasta.
Providing an optional language is very important.
Valinnaisen kielen tarjoaminen on hyvin tärkeää.
Good food is very important.
Now, this is very important.
It is very important that we do this to underpin civil dialogue.
Tällä on erittäin merkittävä vaikutus kansalaisvuoropuhelun tukemisessa.
Order for men, sex is very important.
TILAA miehillä seksi on erittäin tärkeää.
This is very important, cartman.".
Tämä on hyvin tärkeää, cartman.".
The issue of the nominations is very important.
Nimityksiä koskeva kysymys on hyvin merkittävä.
Miss carmichael, this is very important.
Neiti carmichael tämä on hyvin tärkeää.
We need to achieve efficiency and legitimacy, that is very important.
On varmistettava tehokkuus ja legitimiteetti, se on erityisen tärkeää.
The cosmopolitan nature of metropolitan areas is very important for the development of the media industry.
Suurkaupunkien kosmopoliittisuus on erittäin merkittävä tekijä joukkotiedotusalan kehittämiselle.
In this whole framework our cooperation agreement is very important.
Yhteistyösopimuksemme on hyvin merkittävä koko asetelmaa ajatellen.
This is very important, so think carefully before you answer.
Tämä on todella tärkeää,- joten mieti tarkkaan, ennen kuin vastaat.
The fastest possible drying is very important and the ELHO TR 300 provides it!
Nopein mahdollinen kuivuminen on erittäin tärkeää- ELHO TR pöyhimillä se onnistuu!
You said that it is very important that the US make an offer.
Sanoitte, että on erittäin tärkeää, että yhdysvallat tekee tarjouksen.
The forthcoming meeting to be held in almaty, kazakhstan, is very important.
Kazakstanin alma atassa järjestettävä tuleva kokous on hyvin merkittävä.
Paul. this is very important.
Paul, tämä on hyvin tärkeää.
This project is very important for russian federation.
Tämä projekti on erittäin merkittävä venäjän valtiolle.
I believe that it is very important for the identity of the new modern europe.
Mielestäni sillä on suuri merkitys uuden, nykyaikaisen eu:n identiteetille.
This is very important, butchie.
Tämä on todella tärkeää, butchie.
I think that this element of your announcement today is very important.
Mielestäni tämä tämänpäiväisen ilmoituksenne osa on hyvin merkittävä.
Quality control is very important.
Laaduntarkkailu on hyvin tärkeä asia.
That agreement is very important and it has already begun to bear fruit.
Tällä sopimuksella on suuri merkitys, ja sen saavutukset alkavat jo näkyä.

Tulokset: 3061, Aika: 0.3014

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Is very important" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää