LADIES AND GENTLEMEN SUOMEKSI

Käännös ladies and gentlemen vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 8196, Aika: 0.0473

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä Ladies And Gentlemen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mr president, ladies and gentlemen, the malmström report is a balancing act.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, malmströmin mietintö on tasapainottava teko.
Mr president, ladies and gentlemen, today's report is a good start.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämänpäiväinen mietintö on hyvä lähtökohta.
Ladies and gentlemen, alex the Lion!
Naiset ja herrat, alex leijona!
Mr president, ladies and gentlemen, we voted against mr Coelho's report.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, me äänestimme carlos coelhon mietintöä vastaan.
Ladies and gentlemen, i give you the reverend lyle blunt and elliot sharansky.
Hyvät kuulijat... toivottakaa tervetulleiksi pastori lyle blunt ja elliot sharansky.
Forsyth park. ladies and gentlemen.
Forsyth park, naiset ja herrat.
Cohesion, ladies and gentlemen, is one of the european Union's finest policies.
Hyvät kuulijat, koheesio on yksi euroopan unionin hienoimmista toimintatavoista.
Ladies and gentlemen, your EU has not been a success.
Hyvät kollegat, teidän eu:nne ei ole mikään menestys.
Mr president, ladies and gentlemen, i would like to thank the rapporteur.
Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, kiitän mietinnön esittelijää.
Ladies and gentlemen, riley jensen.
Naiset ja herrat, riley jensen.
In short, ladies and gentlemen, a political dimension is required.
Hyvät kuulijat, lyhyesti sanottuna tarvitaan poliittista ulottuvuutta.
Mr president, ladies and gentlemen, power requires control.
Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, valta tarvitsee valvontaa.
Mr president, mr vanhanen, ladies and gentlemen,
Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja vanhanen, hyvät kollegat,
Ladies and gentlemen, I'm proud to associate myself with a true hero.
Fry? hyvä herrasväki, olen ylpeä saadessani asioida todellisen sankarin kanssa.
Good morning, ladies and gentlemen.
Hyvää huomenta, naiset ja herrat.
Ladies and gentlemen, the problem of tax havens is not a mere technical issue.
Hyvät kuulijat, veroparatiiseihin liittyvä ongelma ei ole pelkästään tekninen asia.
Ladies and gentlemen, european sport is at the crossroads.
Hyvät parlamentin jäsenet, euroopan urheilu on käännekohdassa.
Ladies and gentlemen, the global warming story is a waste of time.
Hyvät kollegat, ilmaston lämpenemistä koskeva tarina on ajanhukkaa.
Thank you, ladies and gentlemen, you can come back in now.
Kiitos, hyvä herrasväki. voitte nyt palata sisälle.
Iron maven, ladies and gentlemen.
Iron maven, naiset ja herrat.
Mr president, ladies and gentlemen, space is essential for european competitiveness.
Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, avaruus on olennaista eurooppalaiselle kilpailukyvylle.
Ladies and gentlemen, the best reservoir is saving.
Hyvät parlamentin jäsenet, paras ratkaisu on säästäminen.
This is all good news, ladies and gentlemen.
Nämä ovat kaikki hyviä uutisia, hyvät kuulijat.
Ladies and gentlemen, brothers and sisters, our beloved friend.
Hyvä herrasväki, veljet ja sisaret, rakas ystävämme,
Ladies and gentlemen, ethan hawke.
Naiset ja herrat, ethan hawke.
Thank you very much, ladies and gentlemen.
Mr president, ladies and gentlemen, yet another resolution on cyprus.
Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, vielä yksi kyprosta koskeva päätöslauselma.
Your company, ladies and gentlemen, is under siege from gordon gekko.
Gordon gekko, hyvät naisetja herrat, yrittää vallata yhtiönne.
Ladies and gentlemen, the right to asylum is a key principle of human rights.
Hyvät kuulijat, turvapaikkaoikeus on ihmisoikeuksien keskeinen periaate.
Ladies and gentlemen, burt reynolds.
Burt reynolds, naiset ja herrat!

Tulokset: 8196, Aika: 0.0473

SYNONYYMIT

"Ladies and gentlemen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää