ONE OF THE HOSTAGES SUOMEKSI

Käännös one of the hostages vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 31, Aika: 0.0866

Esimerkkejä One Of The Hostages käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

We have got a problem... one of the hostages is missing.
Meillä on ongelma. yksi panttivangeista on kadonnut.
And by the way, one of the hostages does die in air force one.
Ja muuten, yksi panttivangeista kuoli air force onessa.
One of the hostages seems to have taken over the situation.
Yksi panttivanki on ottanut tilanteen käsiinsä.
One of the hostages passed out, and another one went to go get her medication.
Yksi panttivanki pyörtyi, ja toinen meni hakemaan lääkettä.

As a sign of good faith... i will release one of the hostages.
Luottamuksen osoitukseksi- vapautan yhden panttivangin.
One of the hostages... was the son of the bank owner.
Yksi panttivangeista- oli pankin omistajan poika.
But he's one of the hostages.
Hän on yksi vangeista.
So one of the hostages is actually our competition.
Joten yksi panttivangeista on oikeastaan kilpailijamme.
I can't give him a van until he releases one of the hostages.
En voi antaa pakettiautoa ennen kuin hän vapauttaa yhden panttivangin.
Killick, take one of the hostages outside.
He killed one of the hostages.
Hän tappoi yhden panttivangeista.
One of the hostages is definitely a cop, unit ten.
Yksi panttivangeista on poliisi.
We do believe that miller has killed one of the hostages.
Miller on luultavasti tappanut yhden panttivangeista.
What SPY? one of the hostages was a spy.
Yksi panttivangeista oli vakooja.
This afternoon, he let one of the hostages go.
Tänä iltapäivänä hän vapautti yhden panttivangeista.
Is he one of the hostages? get him inside!
Eikö hän olekin yksi panttivangeista?
They think she's one of the hostages.
He luulevat, että hän on yksi panttivangeista.
Sorry to interrupt. but as you know, mrs. Dubois' husband is one of the hostages.
Rva duboisin mies on yksi panttivangeista.
One of the hostages is a young boy about seven years old.
Yksi panttivangeista oli noin seitsemänvuotias poika.
He traded himself for one of the hostages.
Hän vaihtoi itsensä yhteen panttivangeista.
One of the hostages is a nurse she was able to stabilize the wounded guard.
Yksi vankina oleva hoitaja sai haavoittuneen vartijan tilan vakaaksi.
What say we borrow one of the hostages?
Mitäs sanot jos lainaamme yhtä panttivankia?
Curtis, they're moving one of the hostages.
Curtis, he siirtävät yhtä panttivankia.
One of the hostages could have been at risk.
Joku panttivangeista olisi ehkä ollut vaarassa.
Real estate magnate alan beck is indeed at the scene and his daughter ashley is one of the hostages.
Kiinteistöpohatta alan beck on paikalla, hänen tyttärensä on yksi panttivangeista.
The culprits said one of the hostages is critically ill and demanded an ambulance to come.
Syyllisiä sanoi yksi panttivanki joka on kriittisesti sairas ja vaatii ambulanssin tulemaan.
Well, 31% of all multiple hostage situations ends with at least one of the hostages being shot.
No, 31% kaikista monen hengen panttivankitilanteista- päättyy ainakin yhden panttivangin ampumiseen.
The software... did she know that one of the hostages was a spy endangering the other three students?
Tiesikö hän, että yksi vangeista oli vakooja, joka vaaransi muut?
With your permission, i would like to have one of the hostages help me carry the wounded man out.
Luvallanne haluaisin ottaa yhden panttivangeista auttamaan haavoittunut ulos.
But i know he has a connection to one of the hostages-- a 15-year-old boy named derek huxley.
En. mutta tiedän, että hänellä on yhteyksiä yhteen panttivankiin. 15-vuotiaaseen poikaan nimeltä derek huxley.

Tulokset: 31, Aika: 0.0866

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää