ONE OF THEM SUOMEKSI

Käännös one of them vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2347, Aika: 0.1262

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä One Of Them käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

And one of them you take you, or you can learn both.
Ja yksi heistä otat sinulle, tai voit oppia molempia.
Well, one of them is you.
Noh, toinen heistä olet sinä.
And one of them is violet fell.
Ja yksi heistä on violet fell.
I think one of them was tim briggs, Kyle's brother.
Luulen, että yksi heistä oli tim briggs, kylen veli.
Maybe one of them can help.
Ehkä joku heistä voi auttaa.
One of them got away.
Toinen heistä pääsi karkuun.
One of them isn't a cut at all.
Toinen niistä ei edes ole viilto.
Did you know that one of them claimed in a book that beethoven was a colored?
Tiesittekö, että joku heistä väitti beethovenin olleen värillinen?
Choose to play one of them or both.
Valitse pelata yksi heistä tai molemmat.
One of them is still in the service junction.
Toinen heistä on yhä huoltoristeyksessä.
You weren't one of them.
Sinä et kuulu niihin.
One of them was james.
Yksi heistä on poikani james.
You got to beat one of them at fantasy football.
Sinun täytyy voittaa joku heistä fantasiajalkapallossa.
Ls one of them a robot?
Onko toinen heistä robotti?
Unfortunately, one of them followed.
Valitettavasti toinen niistä seurasi.
Is one of them bloodshot, with a dilated pupil?
Onko toinen niistä verinen ja pupilli laajentunut?
I have to let one of them go.
Minun täytyy päästää toinen heistä menemään.
And then one of them met... angelique... much, much later.
Myöhemmin eräs heistä tapasi angelicquen.
But if one of them can find a way to live with one of us.
Mutta jos joku heistä löytää keinon elää meidän kanssamme.
You're not one of them.
Sinä et kuulu niihin.
One of them was from here.
Yksi heistä oli täältä kotoisin.
And now, one of them is dead and the other.
Nyt toinen heistä on kuollut ja toinen.
Aside from jake, not one of them was... real.
Jakea lukuun ottamatta, kukaan heistä ei tunnu olevan... todellinen.
Maybe one of them is satoshi.
Ehkä joku heistä on satoshi.
Then one of them actually killed the comte de vezelay.
Ja toinen niistä tappoi comte de vasoulet:n.
Patience isn't one of them.
Kärsivällisyys ei kuulu niihin.
And then when the enemy came to find me, one of them died protecting me.
Kun viholliseni saapui etsimään, eräs heistä kuoli suojellessaan minua.
I think that ash is one of them.
Uskon, että ash on yksi heistä.
One of them is marcus licinius crassus.
Toinen heistä on marcus licinius crassus.
One of them was in Bowman's palm.
Toinen niistä oli bowmanin kämmenessä.

Tulokset: 2347, Aika: 0.1262

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää