THAT IS NOT SUOMEKSI

Käännös that is not vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 994, Aika: 0.1539

Esimerkkejä That Is Not käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Judge, that is not a good idea!
Tuomari, se ei ole hyvä idea.
But that is not the point.
Mutta se ei ole pointtini.
But because of exemption that is not what happens.
Alv-vapautuksen vuoksi näin ei kuitenkaan tapahdu.
If that is not the case, then accidents could happen.
Jos niin ei tapahdu, seuraukset voivat olla valitettavia.

Smart brother, that is not just a caddy.
Älypääveli, se ei ole vain caddy.
If that is not done, the voters will never forgive us.
Jos näin ei tehdä, äänestäjät eivät koskaan anna sitä meille anteeksi.
That isn't the point-- l tell you the point!
Kyse ei ole siitä.
I am very sorry, but that is not my problem.
Olen hyvin pahoillani, mutta se ei ole minun ongelmani, vaan jonkun muun ongelma.
Fortunately, that is not the case.
Onneksi niin ei käykään.

Frankly, that is not happening in cambodia today.
Suoraan sanottuna näin ei tällä hetkellä kambodžassa tapahdu.
If that is not done, other things should not be discussed either.
Jos niin ei tehdä, on syytä pitää suunsa kiinni muista asioista.
Alas, that is not the case.
Valitettavasti näin ei kuitenkaan käynyt.
Barker, that is not your boyfriend's dick, do not come early.
Barker, se ei ole poikaystäväsi kyrpä, älä tule etuajassa.
Yes, i do, but that is not a family, okay?
Niin sanon, mutta se ei ollut mikään perhe.
That is not me, sir, on my word.
Kyse ei ole minusta.
That is very nice, but that is not going to help me.
Se on hienoa mutta siitä ei ole minulle hyötyä.
That is not just a matter of protocol,
Kyse ei ole pelkästään protokollasta.
Unfortunately, that is not currently the case.
Valitettavasti näin ei kuitenkaan toimita tällä hetkellä.
Wait a minute; that is not what he meant!
Hetkinen, se ei ollut tarkoitus!
Edward, that is not going to happen.
Edward, niin ei tule tapahtumaan.
And that is not happiness.
Ja se ei ole onnellisuutta!
But that is not what i wanted to speak about tonight.
Mutta se ei ollut se mistä halusin puhua tänä iltana.
That is not what it is about at all.
Kyse ei ole lainkaan tästä.
But that is not the case here.
Mutta näin ei tässä tapauksessa ole.
That is not for you to say.
Ne eivät ole sinua varten.
That is not the only problem.
Se ei ole ainoa ongelma.
But that is not what happened.
Mutta niin ei käynyt.
But that is not the case here.
Mutta siitä ei ole tässä kyse.
That is not your money to give away!
Ne eivät ole sinun rahojasi.
However, that is not the case with our petty officer.
Siitä ei ole kuitenkaan kysymys tässä tapauksessa.

Tulokset: 994, Aika: 0.1539

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"That is not" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää