THAT WE CAN SUOMEKSI

Käännös that we can vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2186, Aika: 0.1311

Esimerkkejä That We Can käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

First, i believe that we can welcome the agreement between israel and the palestinian authorities.
Ensinnäkin uskon, että voimme iloita israelin ja palestiinalaishallinnon välisestä sopimuksesta.
It is not an issue that we can deal with now.
Se ei ole kysymys, jota voimme ryhtyä käsittelemään tässä yhteydessä!
My parents didn't say that we can go out.
Vanhempani eivät sanoneet, että voimme mennä ulos.
I hope that we can solve this in a civilised and sensible way.
Toivon, että pystymme ratkaisemaan tämän asian sivistyneesti ja järkevästi.

Is there anything else that we can use to protect ourselves, if necessary?
Onko mitään muuta jota voimme käyttää suojautumiseen, jos tarpeellista.
I hope that we can still work together.
Toivon, että voimme silti työskennellä yhdessä.
There has to be something that we can use, like a car or.
Täytyy olla jotain, jota voimme käyttää, kuten auto tai.
So i hope that we can keep that sensible speed of progress in mind.
Siksi toivon, että pystymme pitämään mielessämme kohtuullisen kehitysvauhdin.
I hope that we can continue to hammer away internally at our own responsibilities.
Toivon, että saamme jatkossa taottua jäsentemme mieliin omat velvollisuutemme.

We guarantee that we can offer the same or improved service for better economics.
Takaamme, että voimme tarjota samaa tai parempaa palvelua parempaan taloustieteeseen.
Basically, i need pussy that we can smell and taste.
Pohjimmiltaan tarvitsen pillua, jota voimme haistaa ja maistaa.
Or that we can live without him.
Tai että voimme elää ilman häntä.
However, i believe that we can handle whatever obstacle comes our way.
Mutta uskon, että pystymme voittamaan kaikki vaikeudet.
We estimate that we can increase revenue by almost 30% for the company.
Arvelemme voivamme lisätä tuottoa lähes 30 prosentilla.
If we become white so that we can cook in iron pots.
Jos tulemme valkoisiksi,- niin että osaamme tehdä ruokaa rautapadoissa,-.
He believes that we can create new brains cells throughout our lives.
Hän uskoo, että pystymme luomaan uusia aivosoluja itsellemme koko elämämme ajan.
I therefore hope that we can all help turkey take that step.
Toivon näin ollen, että voimme kaikki auttaa turkkia ottamaan tämän askeleen.
The husks are a lifeform technology that we can genetically manipulate to resemble human bodies.
Kuoret ovat elävää teknologiaa, jota voimme geenimanipuloida muistuttaaksemme ihmisiä.
That we can watch this whole area.
Osoitamme heille, että pystymme vartioimaan koko aluetta.
I hope that we can both live with that.
Toivon, että kykenemme kumpikin selviytymään tästä.
David breashears has a stash of oxygen at the south col that we can use.
David breashearsillä on happea jota voimme käyttää.
Tom thinks that we can help you.
Tom uskoo, että voimme auttaa sinua.
If we can't show them that we can take care of ourselves, they'll.
Jollemme näytä, että osaamme itse pitää itsestämme huolta.
Can we tell him that we can solve the formula?
Voimmeko kertoa timurille, että pystymme ratkaisemaan kaavan?
I think that we can get out of here, together.
Minä uskon, että voisimme päästä täältä yhdessä.
I'm hoping that we can avoid any unpleasantness today.
Toivon, että voimme välttää tänään epämiellyttävyydet.
We might be able to find some information that we can use in there.
Saatamme löytää vähän tietoa, jota voimme käyttää.
Show them that we can stalk with the best of them.
Näytämme, että osaamme väijyä parhaiten.
I believe that we can now, exceptionally, get by with a single reading.
Uskon, että voisimme nyt poikkeuksellisesti selvitä yhdellä käsittelyllä.
We will find your another picture that we can use.
Löydämme toisen kuvan, jota voimme käyttää.

Tulokset: 2186, Aika: 0.1311

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää