THEY DO NOT SUOMEKSI

Käännös they do not vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 3816, Aika: 0.139

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä They Do Not käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

If they do not follow the o'neill.
Jos ne eivät seuraao' neilliä.
Hair less injured, they do not need to tint as often as solid;
Hiukset vähemmän vammoja, ne eivät tarvitse sävyä yhtä usein kuin kiinteät;
I see the beauty they do not see.
Näen kauneuden jota he eivät näe.
Sometimes, they do not provide a clear answer.
Joskus ne eivät tarjoa selkeää vastausta.
They do not think it will pass this week.
He eivät usko, että selviän viikosta.
They do not waste hot water.
He eivät halua tuhlata kuumaa vettä.
If they don't, the sons are executed in front of the families.
Jos ne eivät tee, pojat teloitetaan perheiden edessä.
If they don't, you could sacrifice yourself.
He voisivat, jos eivät, voisit uhrata itsesi.
They do not believe in violence.
He eivät usko väkivaltaan. jotain semmoista.
But they do not know death.
Mutta ne eivät tunne kuolemaa.
But they do not know death.
Mutta ne eivät kuiten-kaan koe kuolemaa.
But they don't, they stay in the trap.
Mutta ne eivät tee niin, ne jäävät ansaan.
Detach from the people you love, since they do not define you.
Päästä irti niistä ihmisistä joita rakastat, sillä he eivät määrittele sinua.
Why, because they don't.
Koska siellä ei ole.
They do not know why we are here.
He eivät tiedä, miksi olemme täällä.
They do not accept ijmaa'(scholarly consensus).
He eivät hyväksy igmää'ä( oppineitten konsensusta).
They do not need janitorial services for a cleaning ash and debris from the casinos.
He eivät tarvitse talonmiespalvelut puhdistuselimelle tuhkaa ja roskia kasinot.
How had i known, they do not eat butter?
Miten olisin tiennyt, etteivät he syö voita?
Your arguments are valid, but they do not apply to us.
Argumenttinne ovat järkeviä, mutta ne eivät päde meihin.
They do not share your concern.
Siellä ei olla huolissaan hänestä.
Remember, they do not have the same interests we share.
Muistakaa, heillä ei ole samanlaisia intressejä kuin meillä.
They do not save ants, they kill ants.
He eivät pelasta muurahaisia, vaan tappavat niitä.
Today they do not know whether they will still exist next year.
Siellä ei tällä hetkellä tiedetä, onko pistettä enää ensi vuonna olemassa.
They do not contain ammonia or peroxide and why not lighten the natural base.
Ne eivät sisällä ammoniakkia tai peroksidia ja miksei keventääluonnollinen pohja.
They do not fly like birds.
Ne eivät lennä kuten linnut.
They do not carry any other disease like lime disease.
He eivät kanna mitään muuta sairautta kuten lime tauti.
They do not know which standards are to be implemented.
Siellä ei tiedetä, mitkä standardit olisi pantava täytäntöön.
But quite often, they do not have the financial resources to do so.
Monissa tapauksissa niillä ei kuitenkaan ole tähän tarvittavia taloudellisia resursseja.
The service provider who claims that they do not have downtime is not honest.
Palveluntarjoaja joka väittää, että heillä ei ole käyttökatkoja ei ole rehellinen.
They do not have a single text that is properly printed.
Siellä ei ole yhtään virheetöntä tekstiä.

Tulokset: 3816, Aika: 0.139

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää