TO MAKE SURE SUOMEKSI

Käännös to make sure vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2802, Aika: 0.1168

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä To Make Sure käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tom wants to make sure that that doesn't happen again.
Tom haluaa varmistaa, että se ei tapahdu toiste.
I want to make sure gogol can't see alex.
Haluan varmistaa, ettei gogol näe alexia.
And i wanted to make sure..."that my face.
Ja halusin varmistaa, että minun kasvoni-.
Yeah, i wanted to make sure the ruby makes it home safely.
Joo, haluan varmistaa, että rubiini pääsee kotiin turvallisesti.
Guess draal wants to make sure no one else gets trapped there.
Arvatenkin draal haluaa varmistaa, ettei kukaan muu jää ansaan.
I wanted to make sure the case was closed properly.
Halusin varmistua, että tapaus on päätetty kunnolla.
Trying to make sure miller actually sent bollinger here.
Yritän varmistaa, että miller oikeasti lähetti bollinger:in tänne.
I wanted to make sure it would work out before i told you.
Halusin varmistua, että se sujuu, ennen kuin kerron sinulle.
We wanted to make sure his exceptional potential didn't go to waste.
Halusimme varmistaa, ettei hänen poikkeuksellinen lahjakkuus valuisi hukkaan.
I am going to make sure they keep their promise.
Aion huolehtia, että he pitävät lupauksensa.
Michelle dessler wants to make sure you're alive.
Michelle dessler haluaa varmistaa, että olet yhä elossa.
I want to make sure that you're okay.
Haluan varmistua, että olet kunnossa.
My job is to make sure that this household runs smoothly.
Tehtäväni on huolehtia että talous toimii sulavasti.
You also want to make sure that you are going to eat high-fiber foods.
Haluat varmista, että olet menossa syömään korkea-fiber elintarvikkeet.
Keeping a diary will help to make sure you do not miss a dose.
Päiväkirjan avulla on helppo varmistaa, ettei annos jää ottamatta.
You can use the refresh button to make sure that all connections are displayed.
Voit käyttää sivunpäivityspainiketta varmista että kaikki kytkennät ovat näkyvissä.
Wanted to make sure no details were overlooked.
Hän halusi varmistaa, ettei ainuttakaan yksityiskohtaa ohitettaisi.
We wanted to make sure you were coming, jimmy.
Halusimme varmistaa, että olit tulossa, jimmy.
I am going to make sure that it happens.
Pidän huolta, että niin tapahtuu.
Now it's my turn to make sure you're okay.
Nyt on minun vuoroni huolehtia, että olet kunnossa.
I want to make sure this time.
Haluan varmistua tällä kertaa.
Try to make sure lazyloader loads in the correct context.
Yritä varmista lazyloader kuormia oikeaan yhteyteensä.
I want to make sure caitlin... never returns.
Haluan varmistaa, ettei caitlin koskaan palaa.
You need to make sure you have a couple of good meals every day.
Pidä huolta, että sinulla on pari hyvää ateriaa joka päivä.
You would better feel me to make sure.
Tunnustele minua varmuuden vuoksi.
Now you and i have got to make sure this crew is in a happy place.
Meidän pitää huolehtia että miehistö on iloinen.
Just to make sure that carter is the only one anywhere near the point of exchange.
Hän haluaa varmistua, että carter saapuu paikalle yksin.
I just wanted to make sure that you really loved that cape.
Halusin vain varmistaa, että tosiaankin rakastat viittaa.
You're supposed to make sure everybody who works here is on our side.
Sinun pitäisi pitää huolta, että kaikki täällä olevat ovat meidän puolella.
My job is to make sure that you face up to your responsibility.
Minun tehtäväni on huolehtia siitä, että vastaat tekemisistäsi.

Tulokset: 2802, Aika: 0.1168

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää