TO SAY THAT SUOMEKSI

Käännös to say that vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 5013, Aika: 0.1404

Esimerkkejä To Say That käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

You have to want to say that you want to marry edie.
Sinun täytyy haluta sanoa, että haluat naida edien.
I would like to say that the mediterranean strategy is a very important one.
Haluaisin todeta, että välimeren alueen strategia on erittäin tärkeä.
I just wanted to say that steve myers is very brave.
Halusin vain sanoa, että steve myers on erittäin urhea.
I would venture to say that most of us have a distorted view of him.
Rohkenisin väittää, että useimmilla meistä on vääristynyt kuva hänestä.

Professor purdue used to say that coincidence is a coward's rationale.
Professori purdue tapasi sanoa, että sattuma on vain pelkurin järkeilyä.
I am happy to say that we have nearly completed that work.
Voin ilokseni todeta, että olemme saaneet työn lähes valmiiksi.
I just wanted to say that i hate reggae.
Halusin vain sanoa, että inhoan reggaeta.
But also i wanted to say that i will be fine.
Mutta lisäksi halusin kertoa, että pärjään kyllä.
I want to say that one of the features of the structural funds is partnership.
Haluan todeta, että yksi rakennerahastojen ominaispiirteistä on kumppanuus.

I just think it's crazy to say that he's an experienced rock climber.
Mutta on hullua väittää, että hän on kokenut kiipeilijä.
But to say that i was scared.
Mutta sanoa, että pelkäsin.
Who is to say that this history is any less proper than the other?
Kuka väittää, että tämä historia on toista historiaa väärempi?
Which isn't to say that what alice did can be rationalized in any way,
En tarkoita, että alicen tekoa voisi mitenkään selittää.
Bishop and tony didn't want to say that they blew his cover.
Bishop ja tony eivät haluat kertoa, että he paljastivat hänet.
Finally, i wish to say that innovation is green.
Lopuksi haluan todeta, että innovaatio on ympäristöystävällistä.
Now, that's not to say that something didn't happen there--.
Mutta ei se sitä tarkoita, että ei olisi voinut tapahtua.
I just want to say that I'm leaving the choir.
Haluan ilmoittaa, että minä lopetan kuorossa.
I want to say that I'm announcing my retirement.
Haluan kertoa, että ilmoitan jääväni eläkkeelle.
I would therefore like to say that european sovereignty is not being respected.
Haluankin todeta, että eurooppalaista suvereniteettia ei ole kunnioitettu.
What nonsense to say that this new constitution will create a centralised superstate!
On täyttä hölynpölyä väittää, että uudella perustuslailla muodostetaan keskusjohtoinen supervaltio!
I just want to say that jesus loves you.
Haluan vain sanoa, että jeesus rakastaa teitä.
I would therefore like to say that i know that we have more to do.
Siksi voin todeta, että meidän on tehtävä enemmän kuin aikaisemmin.
I also wanted to say that i was sorry.
Tahdoin myös sanoa, että olen pahoillani.
However, that is not to say that the situation is all bad.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tilanne olisi täysin toivoton.
Consequently, it is hypocrisy to say that poor countries will benefit.
On siis tekopyhää väittää, että köyhät valtiot hyötyisivät.
You are right to say that discussion of these issues is among our responsibilities.
Olette oikeassa todetessanne, että näistä asioista keskusteleminen on velvollisuutemme.
I just wanted to say that i will stop now.
Halusin vain kertoa, että aion lopettaa nyt.
When does the EU plan to say that enough is enough?
Milloin EU on ajatellut ilmoittaa, että nyt riittää?
just wanted to say that i am so sorry.
Halusin vain kertoa, että olen pahoillani kaikesta.
But this is not to say that they're going to be useful always.
Mutta tällä en tarkoita, että ne olisivat sitä aina.

Tulokset: 5013, Aika: 0.1404

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää