TO TELL YOU SUOMEKSI

Käännös to tell you vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 3771, Aika: 0.1571

Esimerkkejä To Tell You käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

But, i wanted to tell you first.
Mutta halusin kertoa sinulle ensin.
Commander... i forgot to tell you i added a new subroutine.
Komentaja, unohdin kertoa, että lisäsin uuden alirutiinin ilmastonsäätöön.
I tried to tell you, but you hated your father so much.
Yritin kertoa sinulle, mutta vihasit isääsi niin paljon.
Just to tell you that I'm happy.
Halusin vain sanoa että olen onnellinen.

I'm just trying to tell you the truth.
Yritän vain kertoa sinulle totuuden.
I tried to tell you, but i didn't want to let you go.
Yritin kertoa,- mutta en halunnut päästää irti sinusta.
We were going to tell you today.
Aioimme kertoa sinulle tänään.
I got to tell you, i am just crazy about your brother.
On pakko sanoa, että olen ihan hulluna veljeenne.
I tried to tell you last night.
Yritin kertoa viime yönä.

And i got to tell you, i think that was a huge error.
Ja minun täytyy sanoa teille, että se oli mielestäni suuri virhe.
I had to tell you the truth.
Minun on kerrottava sinulle totuus.
I just wanted to tell you something.
Haluan sanoa teille jotain.
Ryan, i hate to tell you this, but, um.
Ryan, on ikävä sanoa näin, mutta.
Listen, i forgot to tell you that Donna-.
Kuuntele, unohdin kertoa, että donna.
I tried to tell you, jack.
Yritin kertoa sinulle, jack.
Gentlemen, i don't need to tell you that this is a big race.
Minun ei tarvitse sanoa teille, että tämä on suuri kilpailu.
I tried to tell you, Elly!
Yritin kertoa sinulle, elly!
I tried to tell you last time.
Yritin kertoa viime kerralla.
Taylor has something to tell you.
Taylorilla on jotain kerrottavaa.
And i have something to tell you.
Ja minun on kerrottava sinulle jotain.
He's trying to tell you that it might.
Hän yrittää sanoa, että saattaa liittyä.
I don't need to tell you how the law works.
Minun ei tarvitse kertoa, kuinka laki toimii.
But... i wanted to tell you something.
Mutta... halusin sanoa teille jotain.
It's just that i have a lot of things to tell you.
On vain niin että minulla on paljon kerrottavaa sinulle.
Got to tell you, it's It's pretty effed up out there.
Pakko sanoa, että asiat ovat tuolla sekaisin.
I wanted to tell you that you are my inspiration.
Halusin kertoa sinulle, että olet suurin innoittajani.
I have to tell you the truth.
Minun on kerrottava sinulle totuus.
I have nothing more to tell you.
Minulla ei ole enempää kerrottavaa.
Pregnant? we wanted to tell you first, but.
Halusimme kertoa sinulle ensimmäisenä, mutta.
I'm not going to tell you again.
En aio käskeä sinua uudestaan.

Tulokset: 3771, Aika: 0.1571

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää