TOTEM SUOMEKSI

Käännös totem vuonna Suomeksi

Tulokset: 45, Aika: 0.0477

Esimerkkejä Totem käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

This totem harnesses the ashe, or the--the life force, of the animal kingdom.
Tämä toteemi valjastaa ashen, eläinkunnan elinvoiman.
The lost totem of zambezi will be on display at the detroit Museum's hall of gemstones.
Zambesin kadonnut toteemi on esillä detroitin museon jalokivisalissa.
That and this totem, that makes me a total badass.
Ja tietysti tämän toteemin, mikä tekee minusta koviksen.
Each totem harnesses a different, but equal force for a reason.
Jokainen toteemi valjastaa erilaisen, mutta yhtä vahvan voiman tasapainon säilyttämiseksi.

He's so in touch with his totem already.
Hänen toteeminsa toimii jo.
(788.6) 2. allegiance to a common religious totem.
( 788.6)70:4.4 2. saman uskonnollisen toteemin kunnioittaminen.
Each totem representing a stage in Ra's journey across the sky.
Jokainen toteemi edustaa vaihetta ran matkalla taivaan halki.
They showed him his animal spirit, his totem.
He näyttivät hänelle hänen eläinhenkensä, toteeminsa.
Yes, but nonetheless, it would be a good totem- pole or otherwise.
Se olisi joka tapauksessa hyvä toteemi.
He already has one totem.
Hänellä on jo yksi toteemi.
I just gotta check out that totem.
Minun pitää tarkistaa tuo toteemi.
Gadnuk tries to block with living totem, but.
Gadnuk yrittää estää elävällä toteemilla, mutta.
It says each totem has a center, it's auri.
Jokaisella toteemilla on keskus, ore.
I'm trying to follow my totem.
Yritän seurata toteemini neuvoja.
All right. what is this totem supposed to look like anyway?
Miltä tämä toteemi edes näyttää?
Master jim, that is a gumm-gumm totem, reason enough to be wary of it.
Tuo on gamgamien toteemi, minkä takia sitä pitää varoa.
I think this totem's just an unexpected bonus.
Uskon tämän toteemin olevan vain yllättävä bonus.
One totem for each of the elemental forces.
Yksi toteemi kullekin elementille.
The game totem treasure is a five-reel, five payline slot machine.
Peli totem treasure on viiden rullan, viiden pelilinjan hedelmäpeli.
It's that totem thing, right?
Se on se toteemi, vai mitä?
Totem pole ranch, turn left.
Totem pole -tila. käänny vasemmalle.
Tobias, this totem, was it a Grit-Shaka?
Topias, oliko se toteemi grit-shaka?
You're hopping across lava to look at a stupid warning totem?
Sinä hypit laavan yli vain katsoaksesi jotain typerää varoitus toteemia?
The last totem of the Ra-Tet?
Ra- tetin viimeinen toteemi?
Guys, i would like you to meet manny the last totem of the ra-tet.
Kaverit, tässä on manny, ra- tetin viimeinen toteemi.
If i recall correctly, this totem is named after the sister of moses and aaron, and it's supposed to offer protection from evil.
Jos muistan oikein, tämä toteemi on nimetty mooseksen siskon mukaan.
There's a murdered family, missing children, and some form of iconological totem or a thematic offering.
Murhattu perhe, kadonnut lapsi- ja toteemi tai temaattinen uhri.
By this totem, your brother swore if we kept the peace, he would protect our land.
Veljesi vannoi tämän toteemin nimeen suojelevansa maatamme, jos emme ryhtyisi sotaan.
Just because his totem is wisdom doesn't mean he's wise.
Hei luupää, vaikka hänen toteeminsa on viisaus,- ei se tarkoita hänen olevan viisas.
You might think of something like a sculpture or religious totem, engineers and scientists while it recognizes it as part of a car.
He saattaisivat ajatella sitä veistokseksi, tai uskonnolliseksi toteemiksi, kun taas insinöörit tai tiedemiehet tunnistaisivat sen koneen osaksi.

Tulokset: 45, Aika: 0.0477

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää