WE KNOW THAT SUOMEKSI

Käännös we know that vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2567, Aika: 0.0884

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä We Know That käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

We know that is a positive integer and the equation has one solution with.
Tiedämme, että on positiivinen kokonaisluku ja yhtälö on yksi ratkaisu kanssa.
As for you being gay, we know that already.
Koska olet homo, me tiedämme sen jo.
Now we know that hamilton lied.
Nyt tiedämme, että hamilton valehteli.
Well, we know that there's no such thing as the cock-a-mouse.
Niin, tiedämme, ettei sellaista ole kuin torahiiri.
We know that, sweetie.
Me tiedämme sen, kultaseni.
And we know that you are a direct link.
Ja tiedämme, että olet suora linkki.
(c) we know that and, so is the centroid of.
( c) tiedämme, että ja, joten on centroid-.
Michael, we know that owen has no experience working undercover.
Tiedämme, ettei owenilla ole kokemusta peitetehtävistä.
But we know that they can never win.
Mutta tiedämme, etteivät he voi ikinä voittaa.
We know that, but they don't.
Me tiedämme sen, mutta he eivät.
We know that your son was left untreated for several hours.
Tiedämme, ettei poikanne saanut hoitoa tuntikausiin.
We know that nationalism and poverty mean war.
Tiedämme, että nationalismi ja köyhyys merkitsevät sotaa.
Oh, we know that, don't we, Jesse?
Me tiedämme sen, vai mitä, jesse?
In reality, we know that the people of europe do not want more supranationalism.
Todellisuudessa tiedämme, etteivät euroopan kansat halua lisätä ylikansallisuutta.
We recognize and we know that we will never stop piracy.
Me ymmärrämme ja tiedämme, ettemme voi koskaan estää piratismia.
We know that from nothing, nothing comes.
Tiedämmehän, että tyhjästä ei synny mitään.
We know that as yet assessments do not all meet the same standards.
Tiedämme, etteivät kaikki arvioinnit vielä täytä samoja vaatimuksia.
Of course, we know that.
Tottakai, me tiedämme sen.
We know that karnes is innocent.
Tiedämme, että karnes on viaton.
We know that NATO and the US would not act and did not act.
Tiedämme, ettei nato ja yhdysvallat halunneet toimia eivätkä toimineetkaan.
We recognize and we know that we will never stop piracy.
Me tunnustamme ja tiedämme, ettemme koskaan voi pysäyttää piratismia.
We know that there is no question of making new EU law in this field.
Me tiedämme, ettemme keksi täällä jostakin euroopan unionin uutta lakia.
And we know that saar construction does not have pure flour in the bag.
Tiedämme, ettei saar constructionilla ole puhtaat jauhot pussissa.
We know that many aircraft do not respect elementary safety rules.
Tiedämme, etteivät useat ilma-alukset noudata turvallisuuden perusnormeja.
We know that joe is innocent.
Tiedämme, että joe on syytön.
And we know that.
We know that Bauer's involved, but we don't know why.
Tiedämme, että bauer on mukana, mutta emme tiedä miksi.
Sure, we know that, butch, but we're here for mr davies.
Me tiedämme sen, butch, mutta olemme herra daviesin asialla.
We know that you will not disappoint us.
Tiedämme, ettemme pety teihin.
We know that your brother is not the man the media believes him to be.
Tiedämme, ettei veljesi ole se mies, johon media uskoo.

Tulokset: 2567, Aika: 0.0884

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää